"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน  2017
สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ทบต 11:5-15 / มก 12:35-37
       ปัจจุบันนี้โลกต้องการผู้นำชนิดใด? มีใครบ้างที่สามารถสร้างสันติภาพที่แท้จริงและความยุติธรรมให้ทุกคน? เมื่อประชากรอิสราเอลตั้งรากฐานในแผ่นดินพันธสัญญา พวกเขาต้องการกษัตริย์ เพื่อจะรวบรวมและปกครองพวกเขา เหมือนประเทศอื่น ที่อยู่รอบๆ กษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของพวกเขา ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างราชวงศ์

แต่เมื่อกษัตริย์ดาวิดได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์  พระเป็นเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญากับพระองค์ และทรงสัญญาว่าราชวงศ์ของพระองค์จะดำรงอยู่ตลอดไป ชาวยิวคิดว่า พระเมสสิยาห์ ซี่งเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด จะเป็นกษัตริย์ของพวกเขา เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงรอคอย  และประชาชนเคยถวายพระนามนี้ ให้พระเยซูเจ้าหลายครั้งด้วยกัน (มก 10:47,มธ 9:27,12:23)

       ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงถามชาวยิว ที่ยอมรับว่าพระองค์ คือ พระเมสสิยาห์ โอรสของกษัตริย์ดาวิด? พันธสัญญาใหม่ได้กล่าวหลายครั้งว่า พระเยซูเจ้าคือผุ้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด (รม 1:3,2 ; ทธ 2:8; มธ :1-17; ลก 3:23-38) ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็เป็นพระบุตรจะเป็นด้วย ด้วยเหตุผลดังนี้ ประการที่ 1 นอกจากเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด พระองค์ยังเป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้าตั้งแต่นิรันดรภาพ พระองค์ยังเป็นกษัตริย์ ซึ่งมีอำนาจเหนือกษัตริย์ทุกพระองค์ ทั้งก่อนและมาหลัง

ประการที่ 2 พระองค์เสด็จมากอบกู้ประชากรของพระองค์ ให้พ้นจากกาตกเป็นทาสของบาป ความตาย  จากโลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง ความโลภ ความกระหายหาอำนาจ และความมั่งคั่ง

สรุป อาณาจักรของพระองค์นั้น เป็นอาณาจักรแห่งความรัก ไม่ใช่อาณาจักรที่เป็นเขตแดน...”อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ ผู้รับใช้ของเราก็คงจะต่อสู้ เพื่อมิให้เราถูกมอบให้ชาวยิว ” (ยน 18:30)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก