"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 2คร 3:15-4:1,3-6 / มธ 5:20-26
เพื่อที่จะทำให้กฎบัญญัติของโมเสสสมบูรณ์ขึ้น พระเยซูเจ้าไม่ได้ชี้ให้เห็นเฉพาะการห้ามการกระทำบางอย่าง แต่ว่าพระองค์ชี้ถึงรากเหง้า ที่อาจจะทำให้เกิดกิจการที่ไม่ดีเหล่านั้น พระบัญญัติประการที่ 5 ได้กล่าวว่า “อย่าฆ่าคน” (อพย 20:13) ใครก็ตามที่ฆ่าคนอื่นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ จึงไม่ใช่แต่การอ้างอิงจากพันธสัญญาเดิมเท่านั้น แต่ว่าใครก็ตามที่เป็นเหตุให้คนอื่นเสียชีวิต ก็จะถูกพิพากษาด้วยความตาย (อ้างอิง อพย 21:12)


พระเยซูเจ้าได้ชี้ให้เห็นรากเหง้าของความชั่วร้าย โดยห้ามความโกรธซึ่งเป็นแรงจูงใจเบื้องหลังการฆาตกรรม มีวิธีการมากมายที่จะฆ่าคนอื่น อย่างเลือดเย็น โดยไม่ได้ทำร้ายร่างกาย เมื่อใครคนใดคนหนึ่งสบประมาทคนอื่น โดยพูดว่า”ไอ้โง่”คนนั้นก็สามารถที่จะฆ่าคนๆนั้น โดยการวางเมินเฉย โดยทำตัวเหมือนกับว่าคนๆนั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่ เหมือนกับคนที่แสดงความรัก และความเอาใจใส่ ด้วยการทำกิจการ ของความใจดี ด้วยการยิ้ม และโดยการสัมผัส เช่นเดียวกันคนที่แสดงความโกรธ และความเกลียดโดยใช้ภาษาร่างกาย หรือโดยการหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดด้วย พระบัญญัติที่ห้ามฆ่าคนนั้น รวมถึงคำพูดและกิจการที่ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่น บทเพลงบทหนึ่งได้กล่าวว่า “กรุณาเอาใจใส่ฉันด้วยหัวใจของคุณ”ในฐานะเป็นมนุษย์ เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการถูกทำร้าย ดังนั้น เราจึงจะต้องระงับความโกรธ ความแค้นเคือง หรือการแก้แค้น เราสามารถที่จะทำให้หัวใจของเราว่างเปล่า ด้วยอารมณ์อะไรบ้าง?...

” มีคนมากมายสนใจเรื่องเด็กๆของประเทศอินเดีย ของประเทศในทวีปแอฟริกา ที่มีเด็กจำนวนมากได้เสียชีวิตลงเพราะความหิวโหย มีคนมากมายสนใจเกี่ยวกับความรุนแรงในสหรัฐอเมริกา ความสนใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าบุคคลกลุ่มเดียวกันนี่เอง ที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเด็กจำนวนหลายล้านคน ที่ถูกฆ่าตายด้วยการตัดสินใจของแม่ของตัวเอง และนี่ก็คือการทำลายล้างสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในทุกวันนี้ การทำแท้งนำประชาชนไปสู่ความบอดมืด เพราะว่ามันเป็นสงคราม ที่ฆ่าเด็กที่ไร้เดียงสา โดยแม่ของตัวเอง” (นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก