"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 2คร 4:7-15 / มธ 5:27-32
         วันนี้นักบุญเปาโล ได้บอกเราว่า เราเหมือนกับ “ภาชนะดินเผา ที่แตกง่าย “ในหนังสือพระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมาย ที่พิสูจน์เรื่องนี้ ตัวอย่างบิดามารดาเดิมของเรา ได้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอที่พวกท่านมี เมื่อได้ละเมิดบทบัญญัติของพระเป็นเจ้า ซึ่งได้มอบให้แก่ท่าน ทั้งสองยังเป็นบิดามารดาของกาอิน ที่ฆ่าอาแบลน้องชาย โมเสสก็ได้แสดงความอ่อนแอ โดยได้ฆ่าชาวอียิปต์คนหนึ่ง ที่ทำร้ายเพื่อนร่วมชาติชาวยิว


กษัตริย์ซาอูลเองก็ได้อิจฉาดาวิด จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ ดาวิดและซาโลมอนก็ได้ใช้อำนาจ ที่รับมาจากพระเป็นเจ้าในทางที่ผิด และแม้แต่เปโตรก็ยังปฏิเสธพระเยซูเจ้า

         ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้กล่าวถึง “บาปที่เป็นที่สะดุด” โดยได้ตรัสว่า “ถ้าตาของท่านเป็นมูลเหตุให้ท่านตกในบาปแล้ว ก็จงควักมันทิ้งเสีย เพราะเพียงแต่เสียอวัยวะส่วนเดียว ยังดีกว่าปล่อยทั้งตัวของท่านตกนรก และถ้ามือขวาของท่านเป็นสาเหตุให้ท่านตกในบาป ก็จงตัดทิ้งเสียเพราะเพียงแต่เสียอวัยวะส่วนเดียว ยังดีกว่าปล่อยให้ทั้งตัวตกนรก”

         นักบุญโทมัสและนักเทววิทยาอื่นๆได้กล่าวว่า “ทุกคำพูดหรือกิจการอื่น ที่ไม่อยู่ในร่องในรอยสามารถที่จะสร้างโอกาสของการตกในบาปให้แก่คนอื่น” เพื่อเข้าใจผลร้ายของบาปเป็นที่สะดุด เป็นการเพียงพอที่จะรู้ว่า ตามความคิดของนักบุญเปาโล ”ใครก็ตามที่ทำทำร้ายพี่น้อง โดยการชักนำให้เขาตกในบาป คนนั้นก็เป็นการทำร้ายพระเยซูคริสตเจ้าเอง” นักบุญยอห์น คริสตอสโซมได้กล่าวว่า “พระสงฆ์หรือนักบวชเป็นแสงสว่างส่องโลก เพราะฉะนั้นถ้าใครฉายแสง ก็ต้องฉายแสงด้วยแสงแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะทำให้คนอื่นได้รับแสงสว่าง และชักนำพวกเขาให้ยินดีที่จะเลียนแบบกุศลของพวกเขา”

          โทมัส เดอ คัมปีส ได้เขียนว่า “ปีศาจของกรุงปารีสได้บอกกับผู้นำศาสนาจักร ให้บอกกับบรรดานักบวชของนครนั้นฟัง ว่า เจ้าชายแห่งขุมนรก ขอคำนับและขอบคุณ ที่พวกเขาบางคนได้เป็นต้นเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่วิญญาณมากมาย”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก