"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 5 กรกฎาคม  2017
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปฐก 21:5.8-20 / มธ 8:28-34
       ในวันนี้พระวรสารได้กล่าวถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจ ซึ่งรู้ว่าพระองค์เป็นใคร พวกมันรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ในโลก และพวกมันไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกพร้อมกับพระองค์  ถ้าพระองค์ทรงสามารถบังคับคลื่นลมในทะเลได้ พระองค์ก็ทรงบังคับปิศาจ ที่คุกคามพวกมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน หลังการขับไล่ ปีศาจได้กลับไปยังสถานที่เดิม คือในทะเลลึก

ในปัจจุบันนี้ มนุษย์อาจจะถูกคุกคาม ทั้งด้วยอำนาจปิศาจทางด้านร่างกาย และด้วยอำนาจปิศาจทางด้านจิตใจ ที่ปรากฏในรูปของความรู้สึกกลัว ความรู้สึกโกรธ การแก้แค้น ความอิจฉาริษยา และความคิดในด้านลบ ถ้าเรายังคงปล่อยให้ความรู้สึกอย่างนี้ควบคุม เราก็จะไม่สามารถเจริญชีวิตอย่างครบครัน ตามที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการ เราจะต้องตัดสินใจว่าเรา ต้องการจะขจัดอำนาจปิศาจนั้นออกไปหรือไม่? อำนาจปิศาจประการใดกำลังครอบงำเรา ท่านเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสามารถขับไล่อำนาจปิศาจ ให้ออกจากชีวิตของท่านทุกวันนี้ได้หรือไม่?

 ในบทอ่านจากหนังสือปฐมกาลในวันนี้ นางซาราห์ได้ให้กำเนิดอิสอัคบุตรของอาบราฮัม ซึ่งใช้เวลาคอยนานเกือบ 100 ปี การให้กำเนิดอิสอัค ทำให้ซาราห์เกิดความรู้สึกว่า นางไม่ต่ำต้อยกว่าฮักการ์หญิงคนใช้ ซึ่งได้ให้กำเนิดบุตรชายอีกคนหนึ่งของอาบราฮัม ที่มีชื่อว่าอิสมาแอล ด้วยความกลัวว่าลูกของนางฮักการ์ จะได้รับมรดกร่วมกับบุตรของนาง นางซาราห์จึงได้พูดกับอาบราฮัมว่า “จงไล่ทาสหญิงกับบุตรของนางไปเสีย เพราะว่าบุตรของทาสผู้หญิงคนนี้ จะเป็นผู้ร่วมรับมรดก กับบุตรของฉันไม่ได้...

ดูเหมือนว่านางซาราห์ถูกความอิจฉาครอบงำจิตใจ...

“เมื่อข้าพเจ้าผิดหวัง ข้าพเจ้าจำได้ว่า ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ หนทางของความจริงและความรัก จะมีชัยชนะเสมอ ในโลกนี้มีทรราชและฆาตกร ซึ่งดูเหมือนว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถถูกปราบลง แต่ว่าในที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็ล้มลง ขอให้คิดเรื่องนี้อยู่เสมอ”...

 “ข้าพเจ้าขอปฏิเสธที่จะใช้ความรุนแรง เพราะว่าความรุนแรงดูเหมือนว่าดี แต่ความดีนั้นเป็นเพียงชั่วคราว แต่ความชั่วของความรุนแรงนั้น เป็นสิ่งที่คงอยู่นาน” (มหาตมะ คานธี).

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก