"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ศคย 9:9-10 / รม 8:9,11-13 / มธ 11:25-30
      ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า “ท่านทั้งหลายที่ตกทุกข์และแบกภาระหนัก จงมาหาเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับเอาแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจอ่อนโยนและถ่อมตน และจิตใจจะท่านจะพบการพักผ่อน เหตุว่าแอกของเราอ่อนนุ่ม และภาระที่แบกของเราก็เบา”

พระเยซูเจ้าทรงมีประสบการณ์ของการทำงาน ภายใต้ความร้อนของดวงอาทิตย์ หรือภาวะภูมิอากาศที่เลวร้าย

พระองค์ได้ทรงเรียกคนที่ทำงานในสวนองุ่นของพระเป็นเจ้า ให้มาพักผ่อน พระองค์ทรงเข้าใจถึงภาระหนักที่ เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ ที่ต้องใช้พลังงาน พระองค์ทรงช่วยเหลือคนที่ทำงานหนัก ให้พวกเขารู้จักบรรเทาความยากลำบาก ด้วยการพักผ่อน พระเยซูเจ้ากำลังตรัสถึงแอกชนิดใด?และแอกพระองค์มีไว้สำหรับใครบ้าง?

 ในสมัยพระเยซูเจ้า ชาวนาใช้ลาหรือวัวสองตัว เทียมแอกอันเดียวกัน เพื่อช่วยกันทำงาน และทำให้งานหนักน้อยลง พระองค์ทรงคุ้นเคยกับการกระทำดังกล่าว เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับแอกของพระองค์ เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเชื้อเชิญเราทุกคน ให้แบกแอก เราต้องเข้าใจว่าเป็นพระเยซูเจ้านั่นเอง และไม่มีคนอื่น ซึ่งจะเป็นผู้แบกแอกพร้อมกับเรา และพระองค์จะอยู่เคียงข้างเรา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้ายเพื่อว่าเราจะไม่หมดแรงเสียก่อน ซึ่งมีความหมายว่า ถ้าแอกหมายถึงความรับผิดชอบทั้งหมดและหน้าที่ที่เราต้องทำ ดังนั้นความรับผิดชอบและหน้าที่นั้น จึงไม่ใช่เป็นภาระที่หนักเกินไป ที่เราจะต้องแบก แต่เป็นภาระที่ง่ายและเบา เพราะฉะนั้นงานของเรา ก็คืองานของพระองค์ และพันธกิจของเราก็เป็นพันธกิจของพระองค์ จึงมีปัญหาว่า ขณะนี้เรากำลังแบกแอกพร้อมกับพระเยซูเจ้าหรือไม่?

 หน้าที่หนักเหมือนกับภูเขา แต่ความตายเบาเหมือนกับขนนก...ใครก็ตามที่ก้มหน้า และดวงตาเต็มไปด้วยความวิตกกังวล จะไม่สามารถที่จะมองเห็นแสงสว่าง...

เมื่อท่านต้องเผชิญกับภาระที่หนัก จงร้องหาพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ช่วยของท่าน.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก