"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปฐก 41:55-57,42:5-7,17-24 / มธ 10:1-17
         ในหนังสือปฐมกาล เรื่องราวของยอแซฟและพี่ๆ เป็นเรื่องที่งดงามที่สุด ในเรื่องของความเมตตาและการให้อภัย  เรากำลังย้อนหลังไปในอดีต และมองเห็นบทบาทของยอแซฟในประเทศอียิปต์ ในฐานะเป็นผู้รับใช้ของกษัตริย์ฟาโรห์ เมื่อบุตรชายของอิสราเอลได้ขายยอแซฟเป็นทาส


        เพราะพวกเขาทนไม่ได้ที่บิดารักยอดแซฟมากกว่าพี่ๆคนอื่น ดังนั้นพวกเขาจึงขายอแซฟให้กับพ่อค้า และเขาได้ใช้ชีวิตในอียิปต์ ได้กลายเป็นหัวหน้าคนใช้ของฟาโรห์ อีกไม่กี่ปีต่อมาบรรดาพี่ชายได้มาที่อียิปต์ เพื่อมาซื้อข้าวสาลีเนื่องจากมีความอดอยากเกิดขึ้นในประเทศของตน พวกพี่ๆจำยอแซฟไม่ได้ แต่เขาจำพวกพี่ๆได้ และได้ใช้อุบายกักขังพวกเขาไว้ แต่ยอแซฟสามารถกักขังพี่ๆได้เพียง 3 วันเท่านั้น จึงได้ปล่อยพวกเขาออกจากที่คุมขัง ยอแซฟเป็นคนที่มีหัวใจหวั่นไหว เพราะในการเผชิญหน้ากันครั้งสุดท้าย เขาต้องหลบไปร้องไห้เพียงลำพัง เรื่องของยอแซฟต้องเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เรา ในการให้อภัยแก่คนอื่น ที่ทำร้ายเรา บุคคลนั้นอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทของ เราอาจจะเป็นพี่น้องชายหญิงของเรา ที่เคยปฏิเสธเรา เราก็ยังยินดีให้อภัย

        ในพระวรสารวันนี้  เราจะเห็นการแนะนำเรื่องการส่งไปประกาศข่าวดีของนักบุญมัทธิว(10:1-42) และบรรดาสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้รับการขนานนามว่า”อัครสาวก”นักบุญมัทธิวได้แบ่งรายชื่อออกเป็น 6 กลุ่มๆ 2 คน โดยใช้คำเชื่อมว่า”และ”หลังแต่ละกลุ่ม เรายังได้เห็นรายชื่อของบรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้า พระองค์ได้ส่งพวกเขาไปประกาศข่าวดี เราเองคือผู้ทำหน้าที่ต่อจากบรรดาอัครสาวกทั้ง 12 จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องประกาศข่าวดีเช่นเดียวกัน

        ข้าพเจ้ามีเทียนเพียงแท่งเดียวในชีวิต ที่จะต้องจุด และข้าพเจ้ายินดีที่จะจุดมัน ในแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความมืดมน มากกว่าในแผ่นดินที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง...งานของพระเป็นเจ้า ดำเนินตามวิธีการของพระองค์ และพระองค์จะไม่ลืมที่จะให้การสนับสนุน…พระเป็นเจ้าทรงใช้คนที่อ่อนแอ เพื่อให้เขาวางใจในพระองค์แต่ผู้เดียว.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก