"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงน.มาร์ธา
บทอ่าน 1ยน 4:7-16 / ยน 11:19-27 หรือ ลก 10:38-42
       เราได้สวดวิงวอนขอพระเป็นเจ้า แม้เราจะรู้สึกว่า พระองค์ไม่ได้อยู่ใกล้ หรือพระองค์อยู่ไกลจากเราหรือไม่?คำสวดภาวนาของเรา แสดงออกถึงความเชื่อของเราหรือไม่?
        มาร์ธา มารีอาน้องสาว และลาซารัสพี่ชาย เป็นเพื่อสนิทของพระเยซูเจ้า พระองค์ได้เสด็จมาที่บ้านของพวกเขา ในฐานะเป็นแขกรับเชิญ มากกว่าจะเยี่ยมคนบาป อย่างกรณีของศักเคียส พี่น้องทั้งสองได้แจ้งให้พระเยซูเจ้ารับรู้ ถึงความตายของพี่ชาย อุปนิสัยของมาร์ธา

เธอเป็นนักปฏิบัติ ได้จัดเตรียมอาหารสำหรับพระเยซูเจ้า และแขกอื่นๆ อย่างไรก็ตาม นักพระคัมภีร์บางคนได้อธิบายว่า เธอไม่น่าที่จะ“เป็นนักปฏิบัติสุดโต่ง”ผู้แต่งพระวรสารต้องการที่จะเน้น ให้เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตรัส ในหลายโอกาสด้วยกัน เกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญด้านจิตใจ”ฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า...ชีวิตย่อมสำคัญกว่าอาหาร และร่างกายสำคัญกว่าครึ่งนุ่งห่มมิใช่หรือ?”(มธ 6:25ข);”มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น ”(ลก 4:4ข);”ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่มหนำ ”(มธ 5:6ก) แต่จุดเด่นของเธอ ก็คือการแสดงความเชื่ออย่างมั่นคง ในพระเยซูเจ้า หลังจากความตายของพี่ชาย พระองค์ได้ตรัสกับเธอว่า“เราเป็นการกลับคืนชีพ และเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต”(ยน 11:25)

       ผู้อธิบายพระคัมภีร์หลายท่าน ได้ชี้ให้เห็นว่า นักบุญยอห์น ผู้แต่งพระวรสาร ต้องการที่จะให้เราทุกคน พิจารณาคำพูดของมาร์ธาต่อมารีอา ก่อนที่ลาซารัสจะกลับเป็นขึ้นมา เปรียบเหมือนกับความเชื่อของคริสตชนทุกคน เมื่อเธอได้กล่าวว่า “พระอาจารย์เจ้าอยู่ที่นี่ และทรงเรียกน้องด้วย” พระเยซูเจ้ากำลังเรียกเราทุกคน ให้กลับคืนชีพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ความเชื่อ ในเวลารับศีลล้างบาป ที่จะทำให้เรามีส่วนร่วม ในชัยชนะของพระองค์ต่อบาป และความตายตลอดไป และเราทุกคน ก็เหมือนกับพี่น้องทั้งสาม ที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เรา เป็นเพื่อนสนิทกับพระองค์...ท่านยังเป็นองค์อุปถัมภ์ของคนทำครัว แม่บ้าน คนใช้ และคนให้บริการคนอื่น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก