"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2017
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงน.อัลฟอนโซ มารีย์ เด ลีกวอรี
บทอ่าน อพย 33:7-11;34:5ข-9,28 / มธ 13:36-43
ท่านชอบตัดสินคนอื่น ด้วยเบาความหรือไม่?
คำอุปมาในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงต้องการที่จะสอนเรา เพื่อให้มีความอดทน

ในการตัดสินคนอื่น ก่อนที่จะถึงเวลาอันควร

พระเจ้าเองก็ทรงเตือนว่า มีศัตรูซึ่งพยายามที่จะทำลายเมล็ดพันธุ์ที่ดีของพระวาจา

ก่อนที่มันจะสามารถบังเกิดผล เมล็ดพันธุ์ดีและไม่ดีนั้น ถูกหว่านลงไปในหัวใจของเรา

เป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่เติบโตขึ้น มันจะเติบโตพร้อมกัน และจะเกิดทั้งผลดีและผลเลว เราจึงต้องยืนหยัด เพื่อไม่ให้ความเลวนั้น หยั่งรากลึกเข้าไปในหัวใจ และทำลายล้างเรา

มีนักประพันธ์คนหนึ่ง ได้เคยเขียนไว้ว่า

“จงลงมือกระทำ และท่านจะเก็บเกี่ยวนิสัย จงหว่านนิสัย  และท่านจะเก็บเกี่ยวบุคลิกภาพ

จงหว่านมิตรภาพ และท่านจะเก็บเกี่ยวชะตาชีวิต”

ในวันพิพากษา แต่ละคนจะเก็บเกี่ยว

สิ่งที่พวกเขาได้หว่าลงไปในชีวิต

คนที่หว่านความดี ก็จะฉายแสง

ในพระราชัยสวรรค์ของพระบิดาเจ้า

พวกเขาจะส่องแสงความงดงาม

ความยินดี และความรักของพระเป็นเจ้า ท่านปล่อยให้ความรักของพระเยซูเจ้า ปกครองหัวใจของท่าน  

ความคิดของท่าน และกิจการของท่านหรือไม่?

            นักบุญอัลฟอนโซ ได้รับเมล็ดพันธุ์ดี ที่พระเป็นเจ้าได้หว่านในหัวใจของท่าน ท่านเป็นที่รู้จัก ในฐานะเป็นนักปฏิบัติ มากกว่าจะเป็นนักคิด

ชีวิตของท่านเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคริสตชนทุกวันนี้ ซึ่งมีความยากลำบาก

ในการที่จะเจริญชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

ท่ามกลางปัญหามากมาย

ความเจ็บปวด การถูกเข้าใจผิด และ
แม้แต่ความผิดหวัง

ท่านเคยทนทุกข์ทรมานสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว

ท่านเป็นนักบุญ เพราะว่า ท่านเป็นคนที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ แม้มีความทุกข์ยากลำบาก

ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของนักเทวศาสตร์ และกระแสเรียก...

ท่านจงมองไปที่ท้องฟ้า จะพบว่าตัวท่านไม่โดดเดี่ยว จักรวาลทั้งหมดเป็นเพื่อนกับท่าน และสร้างแรงบันดาลใจ

โดยมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่าน เพื่อทำให้ความฝันและผลงานของท่านเป็นจริง....

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก