"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2017
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์
บทอ่าน ลนต 23:1,4-11,5-16,27,34ข-37 / มธ 13:54-58

       เมื่อประชาชนในหมู่บ้านไม่ต้อนรับ พระเยซูเจ้าจึงไม่ได้กระทำ มหัศจรรย์มากมาย ในเมืองนาซาเร็ธ ความเชื่อในพระองค์ เป็นเงื่อนไขที่จำเป็น เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ จากอำนาจและกิจการของพระองค์ นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ มีความเชื่ออย่างมั่นคงในพระเยซูเจ้า จึงทำให้ท่านสามารถ ชนะอุปสรรค และสามารถทำสิ่ง ที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ ท่านเป็นบุคคล ที่มีวิสัยทัศน์ ท่านเคยต้องการที่จะเป็นพระสงฆ์ แต่เพราะไม่มีพื้นการศึกษาพอ เป็นต้นภาษาลาติน สำหรับการที่จะไปเรียนในบ้านเณร ท่านจึงไม่สามารถ ที่จะเรียนต่อได้ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ ที่ต้องการจะเป็นพระสงฆ์อย่างมั่นคง ได้เป็นแรงผลักดัน ให้ท่านไปแสวงหาครูสอนพิเศษ หลังจากที่ต้องต่อสู้กับการไม่รู้หนังสือ ที่สุดท่านก็สามารถบวชเป็นพระสงฆ์


           สถานการณ์ได้เรียกร้องให้ท่าน ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ยังติดตามท่านอยู่ตลอดเวลา ท่านได้ถูกส่งไปเป็นพระสงฆ์ ที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตำบลอาร์ส  ต้องประสบกับความใจเย็นเฉยของสัตบุรุษ และต้องเจริญชีวิตด้วยความลำบาก แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น ท่านสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ โดยอาศัยการจำศีลอดอาหาร และใช้เวลานอนเพียงสั้นๆในเวลากลางคืน แต่ดูเหมือนว่างานที่ทำให้ท่าน ประสบความสำเร็จ ก็คือการฟังแก้บาป ในฤดูหนาวท่านใช้เวลา 11 ถึง 12 ชั่วโมงในแต่ละวัน ในที่ฟังแก้บาป ในฤดูร้อนท่านได้เพิ่มเวลาเป็น 16 ชั่วโมง มีแต่คนที่อุทิศตนเพื่อวิสัยทัศน์ที่มั่นคง ต่อกระแสเรียก การเป็นพระสงฆ์เท่านั้น จะสามารถทำให้ท่านดํารงชีวิตอยู่ได้ ในแต่ละวัน ท่านไม่เคยท้อถอย ในการที่จะทำหน้าที่  ยิ่งวันยิ่งมีคนมารับศีลอภัยบาปจากท่านมาขึ้นและท่านก็ยินดี ที่จะรับใช้สัตบุรุษ ของพระเป็นเจ้า โดยใช้เวลานอนเพียงไม่กี่ชั่วโมง ท่านยังได้ถูกปีศาจรบกวนอย่างหนักหน่วง ท่านเป็นอุปถัมภ์ของบรรดาพระสงฆ์ และพบรรดาพระสงฆ์เจ้าอาวาส

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก