"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017
ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี
บทอ่าน 2คร 9:6-10 / ยน 12:24-26
          ในสังคมปัจจุบันที่ยุ่งเหยิง เราพยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหา หาวิธีการที่จะประกาศข่าวดีแนวใหม่ บางครั้งเราคิดว่า เราสามารถจะพบวิธีแก้ปัญหานั้น ตามแผนงานต่างๆของเรา ในวิธีการต่างๆของเรา หรือบางครั้งเราอาจจะหมดหวังที่จะพบกาแก้ปัญหาก็ได้


         
          วันนี้พระศาสนจักร ฉลองบุคคลที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง คือ นักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกรในกรุงโรม ในสมัยจักรพรรดิวาเลเรียน  ซึ่งได้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรา ในการที่จะแก้ปัญหาของสังคมในสมัยท่าน ด้วยการดูแลเอาใจใส่คนยากจน ขณะที่ชื่อเสียงของท่าน ได้กระจายไปทั่วโลก แม้ว่า เราจะไม่ได้อยู่ในสมัยเดียวกับท่าน แต่ท่านก็ให้บางสิ่งที่เหมาะสมกับเรา คือความรักต่อคนยากจน ท่านได้ถูกจับ และได้ถูกจักรพรรดิบังคับ ให้นำทรัพย์สมบัติของพระศาสนจักรมาแสดง ท่านจึงได้นำบรรดาสังฆานุกร ที่ทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กลุ่มคริสตชน พร้อมกับกลุ่มของคนยากจน ที่อยู่ในความดูแลของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวของพระศาสนจักร ด้วยลักษณะที่เข้มแข็งและกล้าหาญ ท่านเตือนใจให้โลกรู้ว่า สมบัติของพระศาสนจักรที่มีในทุกยุคสมัยนั้น จะต้องเพื่อรับใช้งานสงเคราะห์คนยากจน
           
       และท่านยังได้เตือนพระศาสนจักว่า วัตถุทั้งหลายจะต้องใช้ด้วยความเอาใจใส่ และโปร่งใส เพราะว่าเราจะหาประโยชน์ จากเงินที่เราช่วยคนยากจนนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ท่านยังได้เตือนทุกคน ทั้งที่มีความเชื่อหรือไม่มีก็ตามว่า คนร่ำรวยจะต้องช่วยคนยากจน ในพระคัมภีร์ ก็ได้เตือนหลายครั้งว่า ทรัพย์สมบัตินั้นเป็นพระพรของพระเป็นเจ้าส่วนความยากจนนั้น เป็นความรับผิดชอบของคนร่ำรวย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก