"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 15 สิงหาคม  2017
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ
บทอ่าน วว 11:9ก;12:1-6ก,10ก / 1คร 15:20-27ก / ลก 1:39-56
             หลังจากได้รับแจ้งสารจากอัครเทวดาคาเบรียลแล้ว พระแม่มารีอาได้เสด็จไปเทือกเขาแคว้นยูเดียอา เพื่อไปเยี่ยมเยียนนางเอลิซาเบธ จุดที่น่าสนใจคือองค์พระจิตเจ้า ได้อำนวยพระพรแก่นางเอลีซาเบ็ธ โดยได้ประกาศว่า “พระแม่ คือพระมารดาของพระเป็นเจ้า”ซึ่งเป็นแหล่งของความยินดี ของความเชื่อ พระแม่มารีอาได้ด้วยตอบด้วยมักญีฟีกัต ที่เป็นบทภาวนา ที่ช่วยให้เราสามารถมองดูพระแม่ ซึ่งยินดีทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า

พระศาสนจักรทุกยุคทุกสมัย ก็ได้ร้องเพลงมักญีฟีกัต เป็นเหมือนเพลงของพระศาสนจักรทุกวัน วันนี้เราเฉลิมฉลองรหัสธรรม ของแม่มารีอารับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ หลังจากพระแม่ได้จบชีวิตบนโลกนี้แล้ว พระมารดาของพระผู้ไถ่ ได้รับการปกป้อง ไม่ให้ร่างกายต้องเน่าเปื่อยเพราะบาป พระแม่ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เพื่อไปรับเกียรติมงคลทั้งวิญญาณและร่างกาย พระแม่ประทับอยู่ใกล้ กับพระบุตรของพระแม่ในสวรรค์ พระคูหาฝังพระศพที่ว่างเปล่าของพระแม่ ก็มีลักษณะคล้ายกับพระคูหาฝังพระศพ ที่ว่างเปล่าของพระเยซูเจ้า ที่เป็นเครื่องหมายถึงชัยชนะครั้งสุดท้าย ของพระองค์บนโลกนี้ ในวันสิ้นโลก เราแต่ละคนนั้นก็จะไปร่วมกับพระกายของพระเยซูผู้ ผู้ทรงกลับคืนชีพ หนังสือวิวรณ์ได้แสดงให้เราเห็น เครื่องหมายยิ่งใหญ่บนท้องฟ้า คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีมงกุฎดาวประดับศีรษะ ที่เป็นรูปหมายถึงพระศาสนจักร ที่ต้องรับทนทุกข์ในการรับใช้พระเยซูเจ้า และพระแม่มารีอาให้ความหวัง แก่เราทุกคนมีชีวิต ให้ร้องเพลงพร้อมกับพระแม่ เพื่อโมทนาคุณต่อพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า ในตัวของพระแม่

            ถ้าพระแม่มารีอาได้ประกาศ ความยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า และได้พบความยินดีในพระองค์ ซึ่งเป็นพระผู้ไถ่ของพระแม่ พระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์กับพระแม่ ซึ่งได้นำเราไปรับรู้ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้า พระแม่คือผู้รับใช้ผู้ต่ำต้อย ซึ่งนมัสการพระเจ้าสูงสุด บทบาทของพระแม่ จะช่วยให้คนที่ต่ำต้อย และคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ได้พบความยุติธรรมบนโลกนี้ และพระแม่ยังสามารถ ที่จะทำให้คนร่ำรวยและคนผู้มีอำนาจ ได้สละทรัพย์สมบัติและอำนาจ ที่พวกเขาคิดว่าเป็นที่มาของความสุขอันแท้จริง.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก