"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงน.ยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ
บทอ่าน ยรม 1:17-19 / มก 6:17-29
          “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์น บัปติสต์ใส่ถาดมาให้หม่อนฉันเดี๋ยวนี้เพคะ”(ข้อ 25) นักบุญมาระโกได้นำเรื่องยอห์น บัปติสต์ถูกตัดศีรษะแทรกเข้ามา หลังจากได้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้า ทรงส่งบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศข่าวดี และได้เดินทางกลับมา เป็นไปได้ว่ามาระโกต้องการ ที่จะชี้ให้เห็นว่า ยอห์น บัปติสต์ประสบชะตากรรมอย่างไร บรรดาอัครสาวกก็จะประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันจากนั้น

และเช่นเดียวกันท่านต้องการ ที่จะชี้ให้เห็นถึงความตายของยอห์น และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ทั้งเฮโรดและปิลาต ต่างก็แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของบุคคลสองคนที่เขาได้สั่งให้ประหารชีวิต (มก 6:20,มธ 27:24) พระเยซูเจ้าและยอห์น ได้ถูกตัดสินประหารชีวิต เพราะได้พูดความจริง

              วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญยอห์น บัปติสต์ถูกตัดศีรษะ ท่านเป็นประกาศกองค์สุดท้ายของพระธรรมเก่า ท่านเป็นผู้ประกาศข่าวดีในสมัยปอนทิอัส ปิลาต โดยประกาศการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ของพระเป็นเจ้า ท่านมีลักษณะเหมือนประกาศกเอลียาห์ คือได้บอกให้ประชาชนให้กลับใจ และได้ปรับปรุงการดำเนินชีวิต ในความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า ท่านได้ถูกจับขังคุก และถูกตัดศีรษะในสมัยของเฮโรด อันตีปาส ซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์เฮร๊อด มหาราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ในตอนที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด ท่านได้ติเตียนการสมรสระหว่างกษัตริย์เฮโรดและนางเฮโรเดียส มเหสีของฟิลิป พระอนุชาของพระองค์ ก่อนหน้านี้พระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์อาเรตัส แห่งดามัสกัส จึงได้ประกาศสงคราม และนักประวัติศาสตร์ชาวยิวได้บอกว่า เป็นการลงโทษ ที่พระองค์ได้ประหารชีวิตยอห์น บัปติสต์...เราองยินดีที่จะได้รับการเบียดเบียน ถ้าเราต้องพูดความจริงในทุกสถานการณ์หรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ประทานให้ลูกมีความกล้าหาญ ที่จะพูดออกมา แม้จะมีคนต่อต้านลูก...เมื่อมีใครรักท่าน เขาจะพูดถึงท่านแตกต่างจากคนอื่น จนทำให้ท่านรู้สึกปลอดภัย และสบายใจ....คนพูดโกหกจะเดินไปได้เพียงครึ่งโลก ขณะที่คนพูดความจริง สามารถเดินไปทุกหนทุกแห่งในโลก.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก