"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 1 กันยายน  2017
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1ธส 4:1-8 / มธ 25:1-13
       “ดังนั้น จงเฝ้าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้กำหนดวันและเวลา” (ข้อ13) โดยใช้รูปแบบของการแต่งงาน พระเยซูเจ้าจึงได้ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ เกี่ยวกับความจำเป็น ของการเตรียมตัว เพื่อรอรับเสด็จการเสด็จมา ครั้งสุดท้ายของพระองค์ ในสมัยพระเยซูเจ้านั้น เจ้าบ่าวจะไปยังบ้านของเจ้าสาวเพื่อที่จะนำเจ้าสาว มาบ้านตัวเอง เพื่อจะจัดงานมงคลสมรสที่บ้าน เพื่อนเจ้าสาวหวังว่าตัวเองจะพบเจ้าบ่าว

ขณะที่พวกเขาเข้าไปใกล้บ้านของเจ้าสาว เพื่อนเจ้าสาวที่โง่ ไม่ได้หวังว่าจะเจ้าบ่าวจะมาในเวลากลางคืน แต่เพื่อนเจ้าสาวที่ฉลาด เชื่อว่าเจ้าบ่าวจะมาเวลาใดก็ได้ เพื่อนเจ้าสาวที่โง่รู้สึกประหลาดใจ และไม่สามารถที่จะหาน้ำมัน สำหรับตะเกียง ในเวลาที่เริ่มต้นการเลี้ยงงานมงคลสมรส ประตูห้องมงคลสมรสได้ถูกปิดลง และพวกเขาไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปข้างในได้ (ข้อ11-12) จุดประสงค์ของเรื่องอุปมานี้ต้องการจะพูดเกี่ยวกับการตื่นเฝ้า พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนบรรดาประชาชน ให้พวกตื่นอยู่เสมอ เพื่อตื่นเฝ้า การที่จะได้น้ำมันแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคน จึงไม่มีใครสามารถที่จะขอยืมสมบัติฝ่ายจิตใจที่เป็นของคนอื่น พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า พระองค์จะต้อนรับคนใช้ที่ซื่อสัตย์ แต่สำหรับคนที่ไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้ จนถึงวาระสุดท้าย ก็จะถูกคัดออกจากงานมงคลสมรส ในพระราชัยของพระเป็นเจ้า

        การเชื้อเชิญเพื่อเข้าสู่ความรอดนั้น ได้เปิดสำหรับทุกคน แต่สำหรับคนที่ยินดีรับ ก็จะต้องเป็นทุกข์ถึงบาป และทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ที่จะอนุญาตให้เขาเข้าสู่พระราชัยสวรรค์ อย่างที่นักบุญเปาโลเคยสอนว่า “หรือว่าท่านไม่คำนึงถึงความดี ความอดกลั้น และความพากเพียรอันล้นเหลือของพระเจ้า?”...ฉันเป็นคนฉลาดหรือคนโง่ ในการรับใช้พระเป็นเจ้า?...”ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดประทานพระหรรษทานให้ลูก เพื่อลูกจะได้เตรียมตัว ที่จะพบพระองค์ ซึ่งจะเสด็จมาในพระเกียรติมงคล”…เป็นสิ่งน่าละอายหรือไม่? ที่พวกนกตื่นแต่เช้าก่อนท่าน…หัวใจที่ตื่นรับดอกไม้แต่เช้า จะถูกหนามทิ่มแทงก่อนเพื่อน...การตื่นอยู่เสมอ คือ การทำให้ตัวเองมีชีวิตชีวา.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก