"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 5 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา
บทอ่าน 1ธส 5:1-6,9-11 / ลก 4:31-37
      “พวกเขาต่างพากันพิศวงในคำสอนของพระองค์ เพราะพระองค์ตรัสอย่างมีอำนาจ (ข้อ 36 ) หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงถูกปฏิเสธ โดยประชาชนในเมืองนาซาเร็ธ (มก 4:29-30) พระองค์ได้ไปยังเมือ


       คาร์เปอร์นาอุม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของทะเลสาบกาลิลี อีกครั้งหนึ่ง พระองค์ได้ทรงสอนที่ในศาลาธรรม ในวันสับบาโต และประชาชนได้รู้สึกประทับใจ ในพระวาจาอันทรงอำนาจของพระองค์ ทันใดนั้น พระองค์ได้ถูกขัดจังหวะ โดยเสียงร้องของชายคนหนึ่งที่ถูกปีศาจสิง แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใคร แต่ปีศาจรู้ว่าพระองค์คือ “ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้า” ผู้ทรงเสด็จมาเพื่อทำลายปีศาจ และช่วยฟื้นฟูอำนาจของพระเป็นเจ้า ให้แก่มวลมนุษย์ และด้วยอำนาจของพระองค์ พระเยซูเจ้าได้ขับไล่ปีศาจ และได้ทรงรักษาคนที่ถูกปิศาจสิง ประชาชนต่างรู้สึกเกรงกลัวในอำนาจของพระเป็นเจ้า และชื่อเสียงของพระองค์ก็ได้กระจายไปทั่วถิ่นแดนนั้น มีกิจการชั่วร้ายใดๆที่สมควรจะถูกขับออกไปจากชีวิตของเรา?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดบำบัดรักษาลูก ด้วยพระวาจาอันทรงชีวิตของพระองค์

       คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา เป็นที่รู้จักกันในนามของนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ท่านเกิดในเมือง สโกเปีย ที่เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐมาเซโดเนีย ในปัจจุบันนี้ หลังจากที่ท่านได้อยู่ในมาเซโดเนียนาน 18 ปี ท่านได้เดินทางไปประเทศไอร์แลนด์ และประเทศอินเดีย จนกระทั่งเสียชีวิต ในปี 1950 ท่านได้ก่อตั้งคณะนักบวชหญิงธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 4500 คน ทำงานอยู่ใน 133 ประเทศ คณะของท่านได้ทำงานเพื่อคนที่ติดโรคเอดส์ โรคเรื้อน วัณโรค สถานพยาบาล คลินิกเคลื่อนที่ ให้คำแนะนำแก่เด็กๆและครอบครัว สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และโรงเรียน นอกจากสมาชิกจะปฏิญาณ ความบริสุทธิ์ ความยากจน และความนบนอบแล้ว ยังปฏิญาณข้อที่สี่ คือ “จะรับใช้คนยากจนในท่ามกลางคนยากจน ด้วยความเสียสละจากใจ”...”ความยากจนที่น่ากลัวที่สุด คือ การอยู่โดดเดี่ยว และการที่มีความรู้สึกว่า ไม่มีใครรัก…ความรักเริ่มต้น ด้วยการเอาใจใส่คนที่ใกล้ตัวที่สุด คือ คนที่อยู่บ้านเดียวกัน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก