"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2017
ฉลองแม่พระบังเกิด
บทอ่าน มคา 5:1-4ก หรือ รม 8:28-30 / มธ 1:1-16,18-23 หรือ 1:18-23
        เป็นที่รับรู้กันแล้วว่าการฉลองแม่พระที่สำคัญๆนั้น มีต้นกำเนิดมาจากทางพระศาสนจักรตะวันออก หรือพระศาสนจักรที่พูดภาษากรีก เช่นเดียวกันสำหรับการฉลอง “แม่พระบังเกิด” เป็นพระสันตะปาปาแซร์จิอุสที่ 1 ซึ่งเป็นพระสันตะปาปา ที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้ที่นำเข้ามาสู่พระศาสนจักรลาติน หรือพระศาสนจักรตะวันตก หรือพระศาสนจักรโรมัน ในปลายศตวรรษที่เจ็ด


         เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นวันฉลอง “คล้ายวันเสกวิหารนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซาเลม”
      ที่จริงตามคำบอกเล่าที่เราได้สืบทอดต่อกันมาบอกว่า สถานที่นี้เป็นสถานที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิมและนักบุญอันนา ซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิดท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีย์

         นักบุญออกัสติน ได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการบังเกิดของพระแม่ และการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า ท่านได้กล่าว่า “ทั่วโลกยินดี และได้ฉายแสงสุกใส เมื่อพระแม่ได้บังเกิดมา”พระแม่เปรียบเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา ซึ่งจะมีดอกซ่อนกลิ่นของหุบเขาบานสะพรั่ง อาศัยการบังเกิดของพระแม่ ธรรมชาติของมนุษย์ ที่รับผลจากบาปกำเนิด ของบิดามารดาเดิมของมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงไป” วันที่ 8 กันยายนเป็นวันเกิดของแม่พระ หัวใจของแม่พระเต็มไปด้วย พระหรรษทานของพระเป็นเจ้า โปรดประทานวันแห่งความชื่นชมยินดีให้แก่ลูก ข้าแต่พระแม่มารีอา กุมารีองค์น้อยของนักบุญยออากิมและอันนา พระแม่ยินดีตอบรับกระแสเรียก ผ่านทางอัครเทวดากาเบรียล วันทามารีอามารดาของพระเยซูเจ้า และมารดาของมนุษยชาติ โปรดประทานความเมตตา แก่ลูกทั้งหลาย ข้าแต่พระแม่มารีอา กุมารีองค์น้อย บุตรีของนักบุญยออากิมและอันนา พระแม่ยินดีตอบรับกระแสเรียก ผ่านทางอัครเทวดากาเบรียล วันทามารีอา มารดาของพระเยซูเจ้า และมารดาของมนุษยชาติ โปรดทรงพระเมตตาแก่ลูกทั้งหลาย โปรดนำวิญญาของลูกให้พ้นจากบาป โอ้พรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลายโปรดภาวนา เพื่อลูกคนบาปด้วยเทอญ.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก