"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 19 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1ทธ 3:14-16 / ลก 7:31-35
       พระเยซูเจ้าทรงชมเชยยอห์น บัปติสต์ ซึ่งได้ถูกเฮโรดขังคุก เพราะยอห์นเป็นประจักษ์พยาน ที่ซื่อสัตย์ต่ดพระวรสาร (ข้อ24-28) คนที่ได้รับประโยชน์จากยอห์น ก็จะสรรเสริญพระเป็นเจ้า และอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ด้วยการดำเนินชีวิตที่ดี ส่วนบรรดาผู้นำศาสนา ได้ปฏิเสธพิธีล้างของท่าน โดยเปรียบเทียบว่า “พวกเขาเปรียบเหมือนกับเด็กๆ ที่นั่งตามลานสาธารณะ ร้องบอกเพื่อนๆว่า เราเป่าขลุ่ยเจ้าก็ไม่เต้นรำ เราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้”

พวกเขาสบประมาทยอห์น เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถจะยอมรับชีวิตสมถะของท่าน ที่ไม่กินไม่ดื่ม และเรียกร้องให้มีการกลับใจ ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ยอมรับพระเยซูเจ้า และกล่าวหาว่าพระองค์เป็นนักกินนักดื่ม เพราะว่า พระองค์ไปสมาคมกับคนที่ สังคมรังเกียจและคนบาป และที่สุดคนที่ได้รับข่าวดีของพระเป็น จะได้รับความรอด พวกเขาจะเป็นผู้ชอบธรรม เพราะปรีชาญาณของพระเป็นเจ้า...เราเคยประพฤติตัวเหมือนเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง เมื่อมีสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของเขาหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์โปรดประทานปรีชาญาณ และความเข้าใจในความจริงของพระองค์หรือไม่?

       วันนี้ยังเป็นวันที่เราระลึกถึงนักบุญยานูอารีอุส ผู้ซึ่งเป็นพระสังฆราชและมรณะสักขี ในศตวรรษที่ 4 ท่านเป็นพระสังฆราชของเบเนเวนโต้ ประเทศอิตาลี ระหว่างการเบียดเบียนในสมัยจักรพรรดิดีโอเคลเตียน ท่านได้ถูกจับขณะที่ไปเยี่ยมสังฆานุกรที่ในคุก และต่อมาได้กลายเป็นมรณสักขีพร้อมกับเพื่อนๆในปี 304 ที่เมืองเนเปิ้ล ครั้งแรกท่านได้ถูกโยนให้สัตว์ร้ายกิน แต่มันไม่ได้ทำอันตรายท่าน ที่สุดท่านจึงถูกตัด ศีรษะ ร่างกายของท่านได้ถูกนำมาที่เมืองเนเปิ้ล เลือดของท่านได้ถูกบรรจุไว้ในขวดแก้วใส และนับตั้งแต่ปี 1389 เลือดในขวดแก้วจะกลายเป็นของเหลว ในวันฉลองของท่าน.ในเวลาเดียวกัน เรายังระลึกถึงน.อันดรูว์ กิม เตก็อน เปาโล จง ฮาชัง และเพื่อนมรณสักขี ซึ่งมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 19 ที่ทำให้พระศาสนจักรในประเทศเกาหลีเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก