"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 20 กันยายน  2017
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เตก๊อต พระสงฆ์ และ เปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขีชาวเกาหลี
บทอ่าน 1ทธ 3:14-16 / ลก 7:31-35
      ผลงานของพระจิตเจ้า ที่จะปรากฏในที่ซึ่งพระองค์ทรงปรารถนานั้น สามารถมองเห็นได้จากการแพร่ธรรมของฆราวาส ที่ใจกว้าง ที่สร้างรากฐานที่มั่นคงของพระศาสนจักรของประเทศเกาหลี ผลงานแรกของความเชื่อของคาทอลิกนั้น นำโดยฆราวาสเกาหลีในปี 1784 หลังจากกลับจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ได้หว่านเมล็ดพันธ์แห่งความเชื่อในศตวรรษที่ 19 โดยการยอมสละชีวิตเป็นมรณสักขี พร้อมกับเพื่อนจำนวน 103 คน

ในกลุ่มคริสตชนที่เริ่มเติบโต มีคุณพ่อ อันดรูว์ กิม เตก๊อต ซึ่งเป็นพระสงฆ์ชาวเกาหลีองค์แรก และเปาโล จง ฮาซัง ซึ่งเป็นฆราวาส การเบียดเบียนศาสนาได้เกิดขึ้นระหว่างปี 1839 ถึง 1867 แทนที่ความเชื่อของผู้ที่เพิ่งกลับใจ จะจางหายไป กลับทำให้งานของพระจิตเจ้าเจริญเติบโต ในพระศาสนจักรที่เริ่มเติบโต การประกาศข่าวดีโดยมิสชันนารี ในตะวันออกไกล ได้เกิดขึ้น โดยใช้ภาษาพื้นๆธรรมดา แต่มีประสิทธิภาพ อาศัยนิทานเปรียบเทียบ เรื่องผู้หว่าน ที่ออกไปหว่านเมล็ดข้าว จนให้ผลตอบแทนออกมา จากการที่คุณพ่ออันดรูว์ กิม เต ก๊อต ได้กลายเป็นมรณสักขี พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้เสด็จมาที่ประเทศเกาหลี ในวันที่ 6 พฤษภาคม 1984 เพื่อสถาปนามรณสักขีชาวเกาหลี และได้รับการบรรจุชื่อเป็นนักบุญ ในปฏิทินของพระศาสนจักร บางท่านได้เป็นมรณสักขีในต้นเดือนกันยายน
บางท่านในวันที่ 20 หรือ 21กันยายน

เราคงจะแปลกใจ ที่พระศาสนจักรในประเทศเกาหลี ได้เกิดขึ้นในฐานะเป็นพระศาสนจักร ที่มีฆราวาสเป็นผู้นำนานประมาณ 12 ปี โดยไม่มีพระสงฆ์นักบวช แล้วสัตบุรุษยังคงรักษาความเชื่อไว้ได้อย่างไร โดยไม่มีมิสซาและศีลมหาสนิท ตลอดจนการรับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ?

แต่การมีความเชื่อที่มั่นคง ก่อนที่พวกคริสตชน จะมีโอกาสได้รับพระหรรษทานจากมหาบูชามิสซา เป็นปัจจัยที่สำคัญ จริงอยู่ศีลศักดิ์สิทธิ์ประทานพระหรรษทาน แต่ก็จำเป็นต้องมีความเชื่อที่เข้มแข็ง ที่พร้อมจะตอบสนองพระหรรษทานที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้ แม้ในบรรดามรณสักขีจะมีพระสังฆราช พระสงฆ์ แต่ส่วนใหญ่แล้ว เป็นฆารวาส ทั้งชายและหญิง.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก