"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 27 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญ วินเซนต์ เดอ ปอล
บทอ่าน อสร 9:5-9 / ลก 9:1-6
       “เมื่อท่านเดินทาง อย่านำสิ่งใดไปด้วย” (ลก 9:3) พระเยซูเจ้าทรงเลือกคน 12 คน เพื่อจะได้เป็นสานุศิษย์ของพระองค์ และทรงมอบอำนาจ เหนือบรรดาจิตชั่วร้ายให้แก่พวกเขา โดยการประกาศพระราชัยของพระเป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงแนะนำ ให้พวกเขาเลียนแบบพระองค์ ด้วยการอุทิศตัวทั้งหมดแก่พระเป็นเจ้า

ขณะที่พวกเขาเดินทาง พวกเขาจะต้องมีความไว้วางใจ ในพระญาณสอดส่องของพระองค์ และยินดีรับการต้อนรับ และน้ำใจดีของประชาชนที่พวกเขาได้พบ และถ้าพวกเขาได้รับการต้อนรับ ก็สามารถที่จะค้างในสถานที่นั้น ที่พวกเขาสามารถที่จะประกาศข่าวดี และทำการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และถ้าพวกเขาไม่ได้รับการต้อนรับ ก็จะต้องสะบัดฝุ่นออกจากเท้า เมื่อจากสถานที่นั้นไป และใครก็ตาม ที่ไม่ได้ต้อนรับสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า พวกเขาจะต้องถูกถือว่าเป็นคนต่างศาสนา และจะต้องถูกตัดสินลงโทษ เพราะปฏิเสธที่จะรับฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้า พวกเขาได้รับการเตือนว่า อาจที่จะมีโอกาสอื่นอีก ในการที่จะได้ยินพระวาจาแห่งความรอด…เรายินดีช่วยเหลือบรรดามิสชันนารี ในดินแดนต่างๆประเทศหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกมีความไว้วางใจ ในอำนาจของพระองค์ ในการประกาศข่าวดี ด้วยคำพูดและกิจการ

        ในวันนี้เรายังระลึกถึงนักบุญวินเซนต์ เดอปอล ที่อุทิศตังเพื่อคนยากจน ท่านเกิดในปี 1581 ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ในครอบครัวชาวนา ท่านมีสติปัญญาดี ได้เคยใช้ชีวิตเป็นภราดาคณะฟรังซิสกัน ได้เข้าบ้านเณรที่เมืองตูลูส และได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ขณะมีอายุเพียง 20 ปี เคยถูกโจรสลัดจับตัว ได้เดินทางกลับกรุงปารีส และได้รับหน้าที่เป็นคุณพ่อเจ้าวัด ได้จัดตั้งองค์กร ที่ช่วยเหลือคนยากจน ดูแลคนเจ็บ และหางานให้คนตกงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับนักบุญหลุยส์ เดอ มาเรียลลัก ได้ตั้งคณะนักบวชหญิง “คณะธิดาเมตตาธรรม” นอกจากนี้คณะวินเซนต์ เดอ ปอล ยังเป็นองค์กรนานาชาติ ที่ช่วยเหลือคนยากจน โดยมีคลังสินค้า ที่จะขายของในราคาถูก เพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือคนยากจน.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก