"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 10 ตุลาคม  2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยนา 3:1-10 / ลก 10:38-42
         สันติภาพของพระคริสตเจ้ามีอยู่ที่บ้านท่าน และที่ในชีวิตของท่านหรือไม่? พระเยซูเจ้ามักจะไปเยี่ยมเยียนบ้านของมาร์ธาและมารีอา และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อเราพิจารณาถึงการต้อนรับพระเยซูเจ้า เราจะเห็นอุปนิสัยที่แตกต่างกันของมาร์ธาและมารีอา ขณะมี่มาร์ธามักจะชอบการต้อนรับ ด้วยการรับใช้ ทำให้เธอแสดงความวิตกกังกลตลอดเวลา ในขณะที่มารีอา มีอุปนิสัยเรียบๆ ชอบนั่งฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้า ทำให้เธอทราบว่าพระอาจารย์เจ้า ทรงต้องการอะไรมากที่สุด ขณะที่เธอนั่งฟังพระองค์ด้วยความตั้งใจ


       การวิตกกังวลมากเกินไป ทำให้เราไม่มีโอกาสได้ฟัง พระองค์ตรัสด้วยความตั้งใจ พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เรามอบความวิตกกังวลไว้กับพระองค์ เมื่อเราต้องการอะไร พระหรรษทานของพระองค์ จะทำให้เรามีอิสระจากความวิตกกังวลต่างๆ ขอให้เราถามว่า เราได้แสวงหาพระองค์ด้วยความตั้งใจหรือไม่? พระเยซูเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในบ้าน และในใจของท่านหรือไม่? ขณะที่ท่านนั่ง รับประทานอาหาร นอน และคุยกับเพื่อนๆ และแขกรับเชิญ จงจำไว้ว่า พระเยซูเจ้า คือ แขกรับเขิญที่บ้านท่านเช่นเดียวกัน พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า เมื่ออาบราฮัมได้เปิดบ้านของท่าน เพื่อต้อนรับคนเดินทางที่ไม่รู้จัก ท่านคิดว่า ท่านต้อนรับพระเป็นเจ้า ที่ได้อวยพรท่าน เพราะการต้อนรับที่มีไมตรีจิตนั้น (ปฐก 18:1-10,ฮบ 13:2) พระเป็นเจ้าทรงต้องการให้เรามอบเกียรติยศให้พระองค์ ผ่านทางการปฏิบัติตัวต่อคนอื่น และใช้พระพรที่พระองค์ได้มอบให้แก่เรา พระองค์ก็จะตอบแทนเรา ด้วยการอำนวยพระพร โดยเสด็จมาประทับอยู่กับเรา และทำให้เราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี

       “ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ประทับอยู่เป็นชีวิต และความชื่นชมยินดี สำหรับลูก โปรดให้ลูกปลอดจากความวิตกกังวล เพื่อลูกจะสามารถมอบความตั้งใจและความรักต่อพระองค์ โดยไม่มีการแบ่งแยก”.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก