"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยอล 1:13-15,2:1-2 / ลก 11:15-26
         “แต่ถ้าเราขับไล่ปิศาจด้วยอำนาจของพระเจ้า ก็หมายความว่า อาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้ว” (ลก 11:20) เมื่อพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจออกจากคนใบ้ พระองค์ได้ถูกกล่าวหาว่า ทำอัศจรรย์โดยอาศัยอำนาจของเบเอลเซบูล หัวหน้าของปิศาจ พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นถึงการกล่าวหาที่ไม่มีเหตุผล เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ปิศาจจะใช้อำนาจทำลายตัวเอง

พระเยซูเจ้าได้ถามประชาชนว่า บรรดาผู้ขับไล่ปิศาจของชาวยิวนั้น ได้กระทำในนามของพระเป็นเจ้า หรือในนามของซาตาน ประชาชนจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก ในพระราชัยของพระเป็นเจ้า พระองค์ยังได้ทรงเตือนอีกว่า เมื่อซาตานได้ถูกขับไล่ออกไปแล้ว สมาชิกในบ้านของเขาจะต้องมีพลังเพิ่มขึ้น มิฉะนั้นซาตานจะหวลกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และจะทำให้ชีวิตของสมาชิกเลวร้ายลงกว่าเดิม

        ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคมถึงวันที่ 13 ตุลาคม 1917 ฟรังซิสโก และยาชินทา มาร์โท พร้อมกับลูซีอา ได้เห็นการประจักษ์ของพระแม่มารีอา ที่ถ้ำโควาแห่งอีรีอา ปอร์ตุเกส พระแม่ได้ขอร้องให้เด็กทั้งสาม สวดสายประคำเพื่อสันติภาพของโลก เพื่อการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อคนบาป และเพื่อการกลับใจของประเทศรัสเซีย พระแม่ยังได้เปิดเผยความลับ 3 ประการ ต่อมาฟรังซิสโก ได้เสียชีวิตในปี 1919 และยาชินทาในปี 1920 ส่วนลูซีอานั้นได้เปิดเผยความลับแรกในปี 1927 ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถวายเกียรติ แด่พระดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีอา ส่วนความลับที่สองนั้น เกี่ยวกับภาพของนรก ต่อมาลูซีอาได้สมัครเข้าคณะคาร์เมไลท์ และได้เสียชีวิตในปี 2005 ขณะที่มีอายุ 97 ปี ในปี 2000 พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้เปิดเผยความลับข้อที่สาม ที่กล่าวถึงพระสังฆราชในชุดขาว ที่ได้ถูกยิง หลายคนได้เชื่อมโยง กับการที่พระองค์ถูกลอบปลงพระชนม์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1981...สรุป การประจักษ์มาของพระแม่แห่งฟาติมา คือ การสวดภาวนา พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ตอบสนองคำขอร้องของพระแม่ โดยจัดให้มีการถวายเกียรติที่หน้ามหาวิหารน.เปโตร เมื่อ 25 มี.ค.2005.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก