"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การค้ำประกันโดยไม่ยั้งคิดa

6 1ลูกเอ๋ย ถ้าลูกเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อนบ้าน

          ทำสัญญาแทนเขากับคนแปลกหน้า

2ถ้าลูกรับปากผูกมัดตนเอง

และติดกับดักเพราะคำพูดของตน

3ลูกเอ๋ย จงทำเช่นนี้และช่วยตนเองให้หลุดพ้น

เพราะลูกตกอยู่ในกำมือของเพื่อนบ้านแล้ว

จงถ่อมตนวอนขอเพื่อนบ้านเถิด

4อย่าให้ดวงตาของลูกหลับลง

อย่าให้หนังตาของลูกพักผ่อน

5จงช่วยตนเองให้หลุดพ้นกับดักเหมือนละมั่งที่หลุดจากบ่วงแร้วb

เหมือนนกที่หลุดจากมือของนายพราน

 

คนเกียจคร้านและตัวอย่างของมด

            6คนเกียจคร้านเอ๋ย จงไปดูมดเถิด

จงพิจารณาดูวิถีชีวิตของมด แล้วท่านจะมีปรีชาc

7มดไม่มีหัวหน้า

ไม่มีผู้ควบคุมหรือผู้ปกครอง

8แต่ในฤดูร้อนมันก็เตรียมอาหารไว้

ในฤดูเก็บเกี่ยวdมันก็สะสมเสบียง

9คนเกียจคร้านเอ๋ย ท่านจะนอนอีกนานเท่าใด

เมื่อใดท่านจะตื่นขึ้นจากหลับ

10หลับบ้าง เคลิ้มบ้าง

กอดอกบ้างเพื่อพักผ่อน

11แล้วความยากจนจะมาถึงท่านอย่างคนจรจัด

ความขัดสนจะมาถึงท่านอย่างคนขอทานe

 

คนอันธพาล

12คนอันธพาลเป็นคนชั่วร้าย

เที่ยวพูดตลบตะแลงทั่วไป

13เขาขยิบตา ขยับเท้า

ชี้นิ้วเพื่อหลอกลวง

14เขาวางแผนชั่วร้ายในใจ

ยุแหย่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทอยู่ตลอดเวลา

15ดังนั้น หายนะจะมาถึงเขาอย่างฉับพลัน

เขาจะถูกทำลายทันทีโดยไม่มีทางแก้ไข

 

สิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังf

16พระยาห์เวห์ทรงเกลียดหกสิ่ง

ยิ่งกว่านั้น มีเจ็ดสิ่งที่พระองค์ทรงรังเกียจ

17คือดวงตายโส ลิ้นมุสา

มือที่หลั่งเลือดของผู้บริสุทธิ์

18ใจที่คิดแผนการชั่วร้าย

เท้าที่รีบวิ่งไปสู่ความชั่ว

19พยานเท็จซึ่งหายใจเป็นคำมุสา

และผู้ยุแหย่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทในหมู่พี่น้อง

 

คำตักเตือนเพิ่มเติมให้หลีกเลี่ยงหญิงมีชู้

20ลูกเอ๋ย จงรักษาบทบัญญัติของพ่อ

อย่าดูหมิ่นคำสั่งสอนจากแม่ของลูก

21จงผูกสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจของลูกเสมอ

จงแขวนไว้ที่คอของลูก

22เมื่อลูกเดิน บทบัญญัติและคำสั่งสอนนี้จะนำลูก

เมื่อลูกนอน สิ่งเหล่านี้จะเฝ้าดูแลลูก

เมื่อลูกตื่นขึ้น สิ่งเหล่านี้จะพูดกับลูก

23เพราะบทบัญญัติเป็นประทีป และคำสั่งสอนเป็นแสงสว่าง

คำตักเตือนให้มีระเบียบเป็นหนทางแห่งชีวิต

24เพื่อรักษาลูกไว้จากหญิงชั่ว

จากการพูดพะเน้าพะนอของภรรยาผู้อื่น

25ใจของลูกอย่าปรารถนาความงามของนาง

อย่าให้นางใช้สายตาจับตัวลูกไว้

26เพราะหญิงแพศยาพอใจกับขนมปังเพียงก้อนเดียว

แต่หญิงมีชู้วางกับดักชีวิตทั้งหมดของชายg

27ผู้ชายจะสุมไฟไว้ที่อก

โดยไม่ให้เสื้อผ้าไหม้ได้หรือ

28ใครจะเดินบนถ่านที่ลุกอยู่

โดยไม่ให้เท้าถูกไฟลวกได้หรือ

29ผู้ที่เป็นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นเช่นนี้

ไม่มีผู้ใดที่แตะต้องนางแล้วจะไม่ถูกลงโทษ

30ไม่มีผู้ใดดูหมิ่นขโมย

ถ้าเขาขโมยเพื่อตอบสนองความอยากกินเมื่อเขาหิว

31แต่ถ้าเขาถูกจับ เขาจะต้องคืนเจ็ดเท่า

เขาจะต้องให้สิ่งของทั้งหมดที่อยู่ในบ้านh

32แต่ชายชู้ไม่มีสามัญสำนึก

ผู้ทำเช่นนี้มีแต่ทำลายตนเอง

33เขาจะได้รับบาดแผลและความอัปยศ

จะล้างความอับอายขายหน้าไม่ได้เลย

34เพราะความหึงหวงทำให้สามีของนางโกรธจัด

ในวันที่เขาแก้แค้น เขาจะไม่มีเมตตาเลย

35เขาจะไม่ยอมรับค่าชดเชยใดๆ

ท่านจะให้ของกำนัลมากเพียงใด เขาก็จะไม่หายโกรธ

 

6 a การค้ำประกันให้ผู้อื่นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันในอิสราเอลตั้งแต่สมัยโบราณ สุภาษิตเก่าๆ หลายข้อมีคำเตือนอย่าให้ฉวยโอกาสจากธรรมเนียมปฏิบัตินี้ แม้ว่าในสมัยหลัง บสร จะส่งเสริมว่าเป็นกิจการแสดงความเมตตากรุณาต่อพี่น้องก็ตาม

b “จากบ่วงแร้ว” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จากมือ” (ทั้งสองบรรทัด)

c ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาส่วนหนึ่งของผู้มีปรีชา (ดู 30:24-31; 1 พกษ 5:13 ฯลฯ)

d ต้นฉบับภาษากรีกเสริมอีกว่า “จงไปดูผึ้งเถิด แล้วท่านจะเห็นว่ามันขยันอย่างไร และทำงานได้น่าชมเพียงใด ทั้งบรรดากษัตริย์และประชาชนธรรมดาใช้ผลิตผลของผึ้งเพื่อบำรุงสุขภาพ ทุกคนแสวงหาและให้เกียรติแก่ผึ้ง ผึ้งอาจมีกำลังไม่มาก แต่ก็ได้รับความเคารพ เพราะผึ้งให้เกียรติแก่ปรีชาญาณ”

e “อย่างคนขอทาน” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อย่างคนถือโล่(เป็นอาวุธ)” แต่ถ้าอ่านคำนี้โดยเปลี่ยนสระก็อาจแปลได้ว่า “อย่างคนที่ขอค่าทิป” หรือ “อย่างคนขอทาน” ซึ่งการแปลเช่นนี้เข้ากับบริบทได้มากกว่า

f ข้อ 16-19 เป็นสุภาษิตใช้ตัวเลข (ดู 30:15 เชิงอรรถ e)

g หญิงมีชู้เป็นอันตรายมากกว่าหญิงแพศยาหรือโสเภณี เพราะหญิงแพศยาพอใจในเงินค่าบริการที่ได้รับ แต่หญิงมีชู้เรียกร้องเอาชีวิตทั้งหมดของชายที่เป็นชู้ด้วย

h แม้จะอ้างความหิวเป็นข้อแก้ตัวได้ แต่ขโมยก็ยังต้องชดใช้ค่าเสียหายพร้อมทั้งดอกเบี้ย อพย 22:1-8 กำหนดให้ชดใช้เป็นสองเท่า แต่ที่นี่ การชดใช้ “เจ็ดเท่า” เป็นจำนวนที่คิดขึ้นมาเอง เพื่อเน้นว่าการชดใช้เป็นเรื่องลำบากมากๆ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก