"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 13

การวอนขอพระเจ้าด้วยความเชื่อ

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนของผู้อยู่ในความยากลำบากและกล้าเข้ามาเผชิญหน้ากับพระเจ้า ขอให้ทรงช่วยเหลือโดยเร็ว ในตอนแรกดูเหมือนว่าผู้ร้องทุกข์เกือบจะหมดหวัง แต่ในตอนท้ายเขาแสดงความยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำภาวนาช่วยเขาให้รู้สึกว่า พระเจ้าประทับอยู่กับเขาในยามยากเช่นนี้ เขาจึงพบความหวัง คำภาวนาแท้จริงจะนำความบรรเทาใจมาให้ผู้มีความเชื่ออยู่เสมอ

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงลืมข้าพเจ้าอีกนานเท่าไร ตลอดกาลหรือ

        พระองค์จะทรงเบือนพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้าอีกนานเท่าไร

2ข้าพเจ้าจะต้องเก็บความกังวลไว้ในจิตวิญญาณอีกนานเท่าไร

        และเก็บความเศร้าไว้ในใจตลอดวันaหรือ

ศัตรูจะมีอำนาจเหนือข้าพเจ้าอีกนานเท่าไร

3ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า

        โปรดทอดพระเนตรและทรงตอบข้าพเจ้าด้วยเถิด

โปรดประทานความสว่างแก่ดวงตาของข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าจะได้ไม่หลับในความตาย

4อย่าให้ศัตรูพูดว่า “ข้าชนะเขาแล้ว”

        อย่าให้อริของข้าพเจ้ายินดีที่เห็นข้าพเจ้าพลาดพลั้ง

5ส่วนข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้ามั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์

        ขอให้ใจข้าพเจ้าชื่นชมที่พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

ขอให้ข้าพเจ้าได้ขับร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์ที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าอย่างเหลือล้น

        ขอให้ข้าพเจ้าได้ขับร้องสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าสูงสุดb

 

13 a ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “ตลอดคืน”

b บรรทัดนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู แต่มีในต้นฉบับภาษากรีก เทียบ สดด 7:17

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก