"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 18

บทขอบพระคุณพระเจ้าaของกษัตริย์

สดด บทนี้กล่าวพาดพิงถึงการที่กษัตริย์ดาวิดทรงได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากศัตรู โดยเฉพาะจากกษัตริย์ซาอูล นับเป็นเพลงขอบพระคุณพระเจ้า (ข้อ 4-27) และเป็นการบรรยายถึงชัยชนะยิ่งใหญ่ที่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นนักรบในสวรรค์ ประทานแก่พระองค์ท่าน (ข้อ 32-49) พระเจ้าประทานความสำเร็จนี้แก่กษัตริย์ดาวิด เพื่อให้พระสัญญาที่ทรงให้ไว้จะได้เป็นจริงในอนาคต (ข้อ 50; 2 ซมอ 7) บัดนี้พระสัญญาทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นความจริงอย่างสมบูรณ์ เมื่อพระเยซูเจ้าพระโอรสของกษัตริย์ดาวิดทรงได้ชัยชนะอย่างสมบูรณ์เหนืออำนาจความชั่วร้ายทั้งมวล นักบุญเปาโลสอนว่าคริสตชนต้องมีอาวุธฝ่ายจิตสำหรับต่อสู้กับศัตรูด้วย คือมีความเชื่อเป็นดังโล่ มีพระจิตเจ้าเป็นประดุจดาบเพื่อต่อสู้กับอำนาจความชั่ว (เทียบ อฟ 6:16-17)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิดผู้รับใช้พระยาห์เวห์ กษัตริย์ดาวิดทรงนิพนธ์เนื้อร้องเพลงบทนี้ถวายพระยาห์เวห์ เมื่อพระยาห์เวห์ทรงช่วยองค์กษัตริย์ให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูทั้งมวล และจากเงื้อมพระหัตถ์ของกษัตริย์ซาอูล มีใจความว่า

 

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ารักพระองค์ผู้ทรงเป็นพลังของข้าพเจ้าb

2พระยาห์เวห์ทรงเป็นหลักศิลาและป้อมปราการของข้าพเจ้า

        ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

        ผู้ทรงเป็นหลักศิลาของข้าพเจ้าc

ทรงเป็นโล่กำบัง เป็นพลังแห่งความรอดพ้นของข้าพเจ้าd

        ทรงเป็นที่มั่นของข้าพเจ้า

3ข้าพเจ้าเรียกหาพระยาห์เวห์ ผู้ทรงคู่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ

        แล้วข้าพเจ้าก็จะรอดพ้นจากศัตรู

4เกลียวคลื่นแห่งมัจจุราชeเข้ามาห้อมล้อมข้าพเจ้า

        สายน้ำแห่งหายนะพร้อมที่จะคุกคามข้าพเจ้า

5บ่วงแร้วแห่งแดนมรณะรัดรอบตัวข้าพเจ้า

        กับดักของความตายวางอยู่เบื้องหน้า

6ข้าพเจ้าเรียกหาพระยาห์เวห์ด้วยใจที่เจ็บปวดรวดร้าว

        ร้องขอพระเจ้าของข้าพเจ้าให้ทรงช่วยf

จากพระวิหาร พระองค์ทรงได้ยินเสียงข้าพเจ้า

        ร่ำร้องมาถึงพระกรรณ

7แผ่นดินสั่นสะเทือนหวั่นไหวg

        ภูเขาสั่นสะท้านถึงรากฐาน

สั่นคลอนเพราะพระพิโรธที่เผาผลาญ

8ควันโขมงออกมาจากพระนาสิก

        พระโอษฐ์พ่นไฟทำลายล้าง

ถ่านลุกเป็นไฟออกจากพระองค์

9ทรงแหวกแผ่นฟ้าและเสด็จลงมา

        เมฆฝนรองรับอยู่ใต้พระบาท

10ทรงมีเครูบhเป็นพาหนะเหาะเหิน

        โบยบินไปเหนือปีกแห่งสายลม

11ทรงห่อหุ้มพระองค์ด้วยความมืด

        ทรงใช้น้ำทึบและเมฆหนาเป็นพลับพลาที่ประทับ

12ความสว่างสุกใสเฉพาะพระพักตร์พระองค์i

        ผ่านเมฆเป็นลูกเห็บและถ่านที่ลุกเป็นไฟ

13พระยาห์เวห์ตรัสจากสวรรค์สนั่นฟ้า

        พระเจ้าสูงสุดทรงบันดาลให้ทุกคนได้ยินพระสุรเสียงj

14ทรงยิงธนูไล่พวกเขากระจัดกระจาย

        ทรงฟาดสายฟ้าให้พวกเขาหนีไป

15ท้องทะเลลึกkปรากฏขึ้น

        รากฐานแห่งพิภพถูกแผ่ให้เห็น

เมื่อพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระสีหนาท

        ทรงปล่อยพระพิโรธเหมือนลมแรงจากพระนาสิก

16พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์จากเบื้องบนคว้าตัวข้าพเจ้าไว้

        ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากห้วงน้ำลึก

17ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูที่กล้าแกร่ง

        พ้นจากหมู่อมิตรที่มีพลังมากกว่าข้าพเจ้า

18เขาเหล่านั้นเข้าโจมตีในวันที่ข้าพเจ้าย่อยยับ

        แต่พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนข้าพเจ้า

19ประทานเสรี ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นอิสระ

        เพราะโปรดปรานข้าพเจ้า

20พระยาห์เวห์ประทานรางวัล เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรม

        มือข้าพเจ้าบริสุทธิ์ พระองค์จึงทรงตอบแทน

21ข้าพเจ้าเฝ้ารักษามรรคาแห่งพระยาห์เวห์

        มิได้ทำชั่วละทิ้งพระเจ้าของข้าพเจ้าไป

22เพราะกฎเกณฑ์ทุกข้อของพระองค์อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าไม่เคยทิ้งข้อกำหนดของพระองค์เลย

23ข้าพเจ้าไม่มีที่ติเฉพาะพระพักตร์พระองค์

        ข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ให้ห่างไกลจากความชั่ว

24พระยาห์เวห์ทรงตอบแทนข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรม

        พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้าบริสุทธิ์l

25พระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์

        ทรงทำดีต่อผู้ที่ดีพร้อม

26ทรงจริงใจต่อผู้ที่จริงใจ

        แต่ทรงหลักแหลมต่อผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยม

27พระองค์ทรงช่วยประชากรที่ต่ำต้อยให้รอดพ้น

        แต่ทรงดูหมิ่นผู้หยิ่งยโส

28ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ประทานแสงแก่ประทีปของข้าพเจ้าm

        พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงส่องความมืดของข้าพเจ้าให้สว่างไสว

29กับพระองค์ ข้าพเจ้าโจมตีกองทหารnได้

        กับพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าปีนข้ามกำแพงได้

30มรรคาของพระเจ้าดีพร้อม

        พระสัญญาของพระยาห์เวห์น่าเชื่อถือ

พระองค์ทรงเป็นโล่กันภัย

        ให้ทุกคนที่หลบภัยมาพึ่งพระองค์

31ใครเป็นพระเจ้านอกจากพระยาห์เวห์

        ใครเป็นหลักศิลา ถ้าไม่ใช่พระเจ้าของเรา

32พระเจ้าประทานพละกำลังให้ข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม

        ทรงบันดาลให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัย

33ทรงทำให้ข้าพเจ้าคล่องแคล่วดังกวางดง

        ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้มั่นคงบนที่สูง

34ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้พร้อมรบ

        ทรงฝึกแขนของข้าพเจ้าให้โก่งคันธนูทองสัมฤทธิ์ได้

35พระองค์ประทานโล่ที่นำชัยชนะให้ข้าพเจ้า

        พระหัตถ์ขวาทรงค้ำชูข้าพเจ้าไว้

พระทัยดีของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้ายิ่งใหญ่o

36พระองค์ทรงขยายทางให้ข้าพเจ้าเดินโดยสะดวก

        ข้อเท้าของข้าพเจ้าจะได้ไม่แพลง

37ข้าพเจ้าไล่ตามศัตรูจนทัน

        จะไม่กลับมาจนกว่าจะทำลายล้างเขา

38ข้าพเจ้าฟาดฟันเขาจนเขาลุกไม่ขึ้น

        เขาล้มลงใต้เท้าของข้าพเจ้า

39พระองค์ประทานพละกำลังให้ข้าพเจ้า

        ทรงทำให้อริยอมสยบอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้า

40ทรงทำให้ศัตรูหันหลังหนีจากข้าพเจ้า

        แล้วข้าพเจ้าจึงทำลายผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้า

41เขาเหล่านั้นร้องเสียงดัง แต่ไม่มีใครช่วยให้รอดพ้น

        เขาร้องเรียกพระยาห์เวห์ แต่พระองค์ไม่ทรงตอบ

42ข้าพเจ้าบดขยี้เขาแหลกละเอียดดังฝุ่นที่ถูกลมพัด

        เหยียบย่ำเขาเหมือนโคลนบนถนน

43พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากการกบฏของประชากรp

        ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ให้เป็นหัวหน้าของชนชาติต่างๆ

ประชาชนที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อนมารับใช้ข้าพเจ้า

44เมื่อชนต่างชาติได้ยินคำสั่งของข้าพเจ้า ก็ยอมเชื่อฟัง      

        เขายอมสยบให้ข้าพเจ้า

45ชนต่างชาติรู้สึกท้อแท้

        ตัวสั่นออกมาจากที่มั่นของตน

46ขอพระยาห์เวห์ทรงพระเจริญ

        ขอถวายพระพรแด่หลักศิลาของข้าพเจ้า

ขอพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นได้รับการเทิดทูนอย่างสูงส่ง

47พระเจ้าประทานโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ชัยชนะ

        ทรงปราบประชาชนอื่นๆ ไว้ใต้อำนาจของข้าพเจ้า

48ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรู

        ทรงชูข้าพเจ้าขึ้นไว้เหนือผู้โจมตีข้าพเจ้า

และทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคนรุนแรง

49เพราะเหตุนี้ ข้าแต่พระยาห์เวห์

        ข้าพเจ้าจึงสรรเสริญพระองค์ในหมู่ชนทั้งหลาย

และจะร้องเพลงสดุดีถวายแด่พระนามของพระองค์

50พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์

        ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อผู้รับเจิมของพระองค์

แก่ดาวิดและเชื้อสายของเขาตลอดไปq

 

18 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงฉลองชัยรวมกับคำภาวนาขอบพระคุณ (ข้อ 4-27) กับบทเพลงประกาศชัยชนะของกษัตริย์ (ข้อ 31-50) และจบลงโดยกล่าวพาดพิงถึงพระเมสสิยาห์ (ผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์) ข้อความหลายตอนได้แก้ไขตาม 2 ซมอ 22 ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกันมาก

b ผู้แปลบางคนเสริม “ข้าแต่พระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากผู้ใช้ความรุนแรง” ตาม 2 ซมอ 22:3

c เพลงสดุดีเรียกพระเจ้าบ่อยๆ ว่า “หลักศิลา(แห่งอิสราเอล)” หมายความว่าพระองค์ทรงปกป้องประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด (เทียบ มธ 16:18)

d “พลังแห่งความรอดพ้น” แปลตามตัวอักษรว่า “เขา(สัตว์)แห่งความรอดพ้น” เขา(สัตว์)เป็นสัญลักษณ์หมายถึงพลังและความเข้มแข็ง (75:5; 89:17; 92:10; เทียบ ฉธบ 33:17; 1 พกษ 22:11; ศคย 2:4 และ สดด 132:17) ยังกล่าวพาดพิงถึงอำนาจหรือพลังของ “พระเมสสิยาห์” ด้วย

e “เกลียวคลื่น” แปลตาม 2 ซมอ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บ่วงแร้ว” (เทียบข้อ 5) ในพระคัมภีร์ “น้ำ” และ “คลื่น” เป็นสัญลักษณ์หมายถึงอันตรายถึงตาย (ดู 32:6; 40:2; 42:7; 66:12, 69:1ฯ, 14ฯ; 88:17; 130:1; โยบ 22:1; 27:20; อสย 8:7; 30:28; ยนา 2:6)

f ต้นฉบับภาษาฮีบรูเพิ่ม “เฉพาะพระพักตร์” แต่ไม่มีใน 2 ซมอ

g ข้อนี้เริ่มบรรยายว่าพระเจ้าทรงเข้ามาช่วยเหลือผู้ประพันธ์เพลงสดุดีให้รอดพ้นจนได้ชัยชนะเหนือศัตรูได้อย่างไร (ข้อ 7-17 เทียบ อพย 13:22 เชิงอรรถ h; 19:16 เชิงอรรถ g)

h “เครูบ” คือรูปสัตว์มีปีกบนหีบพันธสัญญา (อพย 25:18 เชิงอรรถ i) รูปนี้บันดาลใจให้ประกาศกเห็นภาพนิมิตรถทรงของพระเจ้า (อสค 1:5ฯ,10 เชิงอรรถ d) สัตว์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นบัลลังก์ของพระยาห์เวห์ (1 ซมอ 4:4; 2 ซมอ 6:2; 2 พกษ 19:15) หลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายแล้ว “เครูบ” เหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์หมายถึงทูตสวรรค์กลุ่มหนึ่ง

i “ความสว่างสุกใสเฉพาะพระพักตร์พระองค์” แปลตาม 2 ซมอ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จากความสุกใส

j ต้นฉบับภาษาฮีบรูซ้ำ “เป็นลูกเห็บและถ่านที่ลุกเป็นไฟ” ตามข้อ 12ข ซึ่งไม่มีในฉบับภาษากรีกและ 2 ซมอ

k “ท้องทะเลลึก” แปลตาม 2 ซมอ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ท้องน้ำ"

l “ข้าพเจ้าบริสุทธิ์” ตาม 2 ซมอ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “มือของข้าพเจ้าบริสุทธิ์” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 20ข

m “ประทานแสงแก่ประทีปของข้าพเจ้า” 2 ซมอ ว่า “(พระองค์คือ)ประทีปของข้าพเจ้า”

n “โจมตีกองทหาร” บางคนแปลว่า “ยึดเชิงเทิน”

o “พระทัยดีของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้ายิ่งใหญ่” บางคนแปลว่า “พระองค์ไม่ทรงหยุดยั้งที่จะทรงฟังข้าพเจ้า”

p “ประชากร” หมายถึง ประชากรชาวอิสราเอล

q ข้อ 50 นี้เป็นข้อความเสริมใช้ในพิธีกรรม เพื่อระลึกถึงพระสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้แก่เชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดว่า จะประทานชัยชนะและความรอดพ้น (เทียบ สดด 89:1ฯ, 28ฯ; 1 ซมอ 2:10)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก