"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 53

ชะตากรรมของผู้ไม่นับถือพระเจ้าa

สดด บทนี้เหมือนกับ สดด 14 เกือบคำต่อคำทีเดียว เป็นคำอ้อนวอนขอให้พ้นจากความเลวร้ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในโลก และหวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้รอดพ้น

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทกวีสอนใจยามป่วยไข้ ของกษัตริย์ดาวิด

 

1คนโง่คิดในใจว่า “ไม่มีพระเจ้า”

        คนเหล่านี้ชั่วร้าย ประพฤติเลวทราม

จะหาใครทำความดีสักคนก็ไม่มี

2พระเจ้าทอดพระเนตรมวลมนุษย์จากสวรรค์

        ว่าจะมีสักคนไหมที่ปรีชาฉลาด

จะมีสักคนไหมที่แสวงหาพระเจ้า

3ทุกคนเดินนอกทาง ทุกคนชั่วร้ายเช่นเดียวกัน

ไม่มีใครทำความดี ไม่มีแม้แต่คนเดียว

4ผู้กระทำความชั่วทุกคนที่กำลังกินประชากรของเราเหมือนกินอาหาร

        ไม่มีความสำนึกบ้างหรือ

เขาไม่เรียกหาพระเจ้า

5แต่เขากลัวจนตัวสั่น

        ณ ที่ซึ่งไม่มีเหตุผลจะต้องกลัว

เพราะพระเจ้าจะทรงทำให้กระดูกของผู้ตั้งค่ายล้อมท่านbกระจัดกระจายไป

        เขาทั้งหลายจะต้องอับอาย เพราะพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขา

6ขอให้ความรอดพ้นของอิสราเอลมาจากศิโยน

        เมื่อพระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์กลับมา

ยาโคบจะร่าเริง และอิสราเอลจะยินดี

 

53 a บทสดุดีบทนี้คล้ายกับ สดด 14 โดยเปลี่ยนพระนาม “พระยาห์เวห์” (Yahweh) เป็น “พระเจ้า” (Elohim)

b “ผู้ตั้งค่ายล้อมท่าน” อาจหมายถึงกองทัพอัสซีเรียของกษัตริย์เซนนาเคริบที่มาล้อมกรุงเยรูซาเล็มและต้องล่าถอยกลับไปโดยไม่ทราบสาเหตุในปี 701 ก่อน ค.ศ.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก