"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 54

ผู้ถูกเบียดเบียนร้องขอความยุติธรรมจากพระเจ้า

สดด สั้นๆ บทนี้เป็นคำอ้อนวอน ผู้ประพันธ์วอนขอพระเจ้าได้ทรงช่วยให้พ้นจากการกระทำของผู้ยโสที่ข่มขู่ตน ต่อจากนั้นจึงระลึกได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้และจะทรงช่วยเขาให้ตอบสนองความชั่วของคู่อริได้ ในตอนสุดท้ายเขาสัญญาว่าจะถวายบูชาขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น ในฐานะคริสตชน เราไม่อาจแก้แค้นศัตรูได้ ถึงกระนั้นเราก็ไม่ควรลืมว่าความชั่วไม่มีสิทธิจะมีอยู่ได้ และเราควรจะยินดีที่จะเห็นความชั่วถูกขจัดไปเสีย

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบ บทกวีสอนใจ ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อชาวเมืองซีฟไปเฝ้ากษัตริย์ซาอูล และทูลว่าดาวิดหลบซ่อนอยู่กับตน

 

1ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเดชะพระนามพระองค์a

        โปรดให้ความเป็นธรรมแก่ข้าพเจ้าเดชะพระอานุภาพของพระองค์

2ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

        โปรดทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า

3คนหยิ่งยโสbเข้ามาโจมตีข้าพเจ้า

        คนพาลมุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้า

เขาไม่คำนึงถึงพระเจ้าเลย

(พักครู่หนึ่ง)

4แต่พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพเจ้า

        องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงค้ำจุนชีวิตของข้าพเจ้า

5ขอให้ความชั่วร้ายย้อนกลับไปสนองศัตรูของข้าพเจ้า

        ขอพระองค์ทรงทำลายเขาเพราะทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา

6ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์ด้วยความยินดี

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระองค์ เพราะทรงพระทัยดี

7พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลาย

        และตาของข้าพเจ้าจะมองศัตรูได้อย่างสะใจ

 

54 a พระคัมภีร์ใช้คำ “นาม” แทนตัวบุคคลที่กล่าวถึง ดังนั้น “พระนาม” จึงหมายถึง “พระเจ้า” นั่นเอง (ดู อพย 3:13-14; 13 เชิงอรรถ g)

b “คนหยิ่งยโส” แปลตามสำนวนแปลภาษาอาราเมอิกโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คนต่างด้าว” อักษรภาษาฮีบรูของสองคำนี้คล้ายกันมาก นักวิชาการบางคนจึงคิดว่ามีการเปลี่ยนคำในสมัยมัคคาบี ที่ชาวยิวในสมัยนั้นเกลียดคนต่างด้าว

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก