"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 55

คำอธิษฐานภาวนาเมื่อถูกใส่ร้ายa

        สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนที่บรรยายอย่างขมขื่นถึงความหวาดกลัวและความทุกข์ที่ผู้ประพันธ์ได้รับจากศัตรู แต่เหตุที่ทำให้สภาพการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นก็คือ แม้เพื่อนสนิทที่สุดของเขาก็ยังทรยศต่อเขา ไปเข้ากับศัตรู ใครที่เคยถูกเพื่อนสนิททรยศย่อมเข้าใจความรู้สึกของผู้ประพันธ์ได้เป็นอย่างดี พระเยซูเจ้าก็ทรงเคยถูกทรยศเช่นนั้น เพลงสดุดีบทนี้น่าจะช่วยเราให้พิจารณาดูว่า เรามีความซื่อสัตย์เพียงใดต่อพระคริสตเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่และร่วมงานกับเรา

            ตัวบทภาษาฮีบรูของ สดด บทนี้มีความสับสนหลายแห่ง เราจึงไม่ต้องประหลาดใจถ้าหากว่าคำแปลในสำนวนแปลต่างๆ ไม่ตรงกัน

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบ บทกวีสอนใจ ของกษัตริย์ดาวิด

1ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

        โปรดอย่าทรงวางเฉยต่อคำร้องขอของข้าพเจ้า

2โปรดทรงฟังและทรงตอบข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าคร่ำครวญด้วยความกังวลและวุ่นวายใจ

3เพราะเสียงตะโกนของศัตรู

        และการเบียดเบียนbของคนอธรรม

เพราะเขาก่อให้เกิดเคราะห์ร้ายแก่ข้าพเจ้า

        และเบียดเบียนข้าพเจ้าด้วยความโกรธ

4ใจข้าพเจ้าเป็นทุกข์อยู่ภายใน

        ความกลัวตายจู่โจมลงมาเหนือข้าพเจ้า

5ความกลัวจนตัวสั่นรุกเข้ามาถึงข้าพเจ้า

        ความตระหนกตกใจจับกุมข้าพเจ้าไว้

6ข้าพเจ้าพูดว่า “ใครจะให้ข้าพเจ้ามีปีกดั่งนกพิราบ

        ข้าพเจ้าจะได้บินออกไปและพบที่พัก”

7ข้าพเจ้าคงจะหนีไปให้ไกล

        จะค้างแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

                                                                           (พักครู่หนึ่ง)

8ข้าพเจ้าคงจะรีบหาที่หลบภัย

        ให้พ้นจากลมแรงและพายุร้าย

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงทำให้เขาสับสน

        ทำให้เขาพูดกันไม่เข้าใจc

ข้าพเจ้าเห็นความรุนแรง

        และการทะเลาะวิวาทในเมือง

10เขาเหล่านั้นเดินยามอยู่ตามกำแพงเมืองทั้งกลางวันกลางคืน

        ภายในเมืองมีแต่ความชั่วร้ายและความทุกข์

11ภายในเมืองมีแต่การมุ่งร้าย

        การกดขี่และการคดโกงไม่เคยขาดจากลานสาธารณะ

12ใช่แล้ว ถ้าdศัตรูพูดจาดูหมิ่น

        ข้าพเจ้าก็อาจจะทนรับได้

ถ้าคู่อริลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าก็อาจจะผละหนีไปจากเขา

13แต่นี่เป็นท่าน เป็นเพื่อนคนหนึ่งของข้าพเจ้า

        เป็นทั้งสหายและมิตรรัก

14ซึ่งเคยผูกพันกันด้วยมิตรภาพใกล้ชิด

        เดินเคียงกันในขบวนeเข้าไปในบ้านของพระเจ้า

15ขอให้ความตายลงมาจู่โจมเขาf

        ให้เขาลงไปในแดนมรณะทั้งเป็น

เพราะความชั่วร้ายอยู่ทั้งในบ้านและในใจของเขา

16ข้าพเจ้าร้องหาพระเจ้า

        พระยาห์เวห์ก็ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

17ข้าพเจ้าคร่ำครวญและถอนใจในเวลาเย็น เวลาเช้า และเที่ยงวันg

        พระองค์ก็ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า

18ทรงช่วยข้าพเจ้าให้มีสันติ

        พ้นจากผู้ที่ต่อสู้กับข้าพเจ้า

เพราะศัตรูของข้าพเจ้าhมีจำนวนมาก

19พระเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้าและทรงทำให้เขาเหล่านั้นต้องอับอาย

พระองค์ผู้ทรงครองราชย์ตลอดไป

                                                                           (พักครู่หนึ่ง)

เขาเหล่านั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนใจ

        เขาไม่ยำเกรงพระเจ้า

20ต่างคนต่างทำร้ายเพื่อนของตน

        ไม่ปฏิบัติตามที่สัญญาไว้

21ปากของเขาพูดไพเราะน่าฟังi

        แต่ใจของเขากำลังเตรียมสงคราม

คำพูดของเขานุ่มนวลเหมือนชโลมด้วยน้ำมัน

        แต่ก็คมยิ่งกว่าดาบ

22จงปลดเปลื้องความสาละวนjของท่านถวายพระยาห์เวห์

        แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน

จะไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ชอบธรรมต้องสะดุดล้มเลย

23ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะทรงผลักเขาเหล่านั้นลงไปในขุมลึก

        คนเหล่านั้นที่กระหายเลือดและหลอกลวง

จะไม่มีชีวิตอยู่ถึงครึ่งอายุขัยของตนด้วยซ้ำ   

        ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์

 

55 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำอ้อนวอนส่วนตัว ได้รับอิทธิพลจากข้อความในหนังสือประกาศกเยเรมีย์ (เทียบ ยรม 4:19; 9:1ฯ; 18:19; 23:9) * ต้นฉบับภาษาฮีบรูของ สดด บทนี้อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

b “การเบียดเบียน” แปลโดยคาคคะเน

c “ทำให้พูดกันไม่เข้าใจ” คำที่ใช้ชวนให้คิดถึงเรื่องใน ปฐก 11:1-9

d “ถ้า” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก

e “เดินเคียงกันในขบวน” แปลโดยคาดคะเน

f ความตายกะทันหันและก่อนถึงวัยชรา นับว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้า (สดด 73:19; 102:24; โยบ 15:32; อสย 38:10; ยรม 17:11)

g “เวลาเย็น เวลาเช้า และเที่ยงวัน” คือเวลาที่ชาวอิสราเอลอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า (เทียบ ดนล 6:11)

h “ศัตรูของข้าพเจ้า” แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้ที่อยู่กับข้าพเจ้า”

i “ปากของเขาพูดไพเราะน่าฟัง” แปลตามตัวอักษรว่า “ปากของเขาลื่นยิ่งว่าเนยเหลว”

j “สาละวน” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก เพราะคำภาษาฮีบรูคำนี้พบเพียงครั้งเดียวที่นี่เท่านั้นในพระคัมภีร์ * บางคนแปลว่า “สัมภาระ”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก