"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 58

พระเจ้าทรงพิพากษาผู้พิพากษาทั้งหลายบนแผ่นดินa

สดด บทนี้มีลีลาคล้ายกับประกาศกกล่าวโทษความผิดของประชากร ผู้พิพากษาไม่ซื่อตรงถูกกล่าวโทษเพราะตัดสินอย่างอยุติธรรม และดังนี้จึงทรยศต่อพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระตุลาการสูงสุดของประชากรอิสราเอล บรรดาผู้พิพากษาจะต้องเป็นผู้แทนของพระองค์ในการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน ผู้ประพันธ์ใช้ถ้อยคำรุนแรงสาปแช่งให้คนชั่วเหล่านี้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง แม้ว่าพระศาสนจักรไม่ใช้ สดด บทนี้ในพิธีกรรม (ทำวัตร) ความรู้สึกกระหายความยุติธรรมที่เพลงสดุดีบทนี้แสดงออก นับว่าเป็นคำเตือนใจอย่างดีสำหรับผู้มีอำนาจปกครอง รวมทั้งผู้พิพากษาด้วยว่าความไม่ซื่อตรงในการปกครอง หรือตัดสินคดีความเรียกร้องพระพิโรธจากพระเจ้า

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง “อย่าทำลาย” ของกษัตริย์ดาวิด มิคตาม

 

1ท่านทั้งหลายผู้ทรงอำนาจb ท่านตัดสินอย่างยุติธรรม

        และพิพากษามนุษย์อย่างเที่ยงธรรมหรือ

2เปล่าเลย ท่านวางแผนชั่วร้ายในใจ

        และมือของท่านก็พร้อมที่จะก่อความทารุณในแผ่นดิน

3คนชั่วร้ายหลงทางตั้งแต่ในครรภ์มารดา

        คนพูดเท็จเดินบนทางที่ผิดตั้งแต่เกิด

4เขามีพิษร้ายเหมือนอสรพิษ

เขาอุดหูเหมือนงูเห่าที่ไม่ได้ยินอะไร

5ไม่ได้ยินเสียงปี่ของหมองู

        แม้ของหมองูที่เชี่ยวชาญ

6ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงทำลายฟันของเขาให้หมดปาก

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงหักเขี้ยวของสิงห์หนุ่มเหล่านี้

7ขอให้เขาสูญหายเหมือนน้ำที่ไหลหมดไป

        ขอให้เขาเหี่ยวแห้งเหมือนหญ้าที่ถูกเหยียบย่ำc

8ให้เดินผ่านเหมือนตัวทากทิ้งรอยที่ละลายหายไป

        เหมือนลูกกรอกที่ไม่เห็นแสงตะวัน

9ก่อนที่หม้อของท่านจะรู้สึกความร้อนจากต้นหนามที่เป็นเชื้อเพลิงd

        เขาจะถูกกวาดไปทั้งเป็นเหมือนถูกลมหอบ

10ผู้ชอบธรรมจะยินดีเมื่อเห็นคนอธรรมถูกลงโทษ

        เขาจะล้างเท้าในโลหิตของคนชั่วร้าย

11ผู้คนจะกล่าวว่า “ใช่แล้ว ผู้ชอบธรรมจะได้รางวัล

        เพราะมีพระเจ้าอยู่จริง พระองค์ประทานความเป็นธรรมบนแผ่นดิน”

 

58 a เช่นเดียวกับบรรดาประกาศกในอดีต ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีประณามผู้พิพากษาที่ไม่ยุติธรรม และเรียกร้องให้พระเจ้าทรงตัดสินลงโทษเขา

b “ท่านทั้งหลายผู้ทรงอำนาจ” แปลโดยคาดคะเน โดยสันนิษฐานคำภาษาฮีบรูว่า “เอแล็ม” (ความเงียบ?)  (ดู สดด 45:6, 7; 82; อพย 21:6; 22:7; ฉธบ 19:17; 2 ซมอ 14:17)

c “เหมือนหญ้าที่ถูกเหยียบย่ำ” แปลโดยคาดคะเน

d “ต้นหนามที่เป็นเชื้อเพลิง” ชนเผ่าเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารใช้ต้นหนามที่หาได้มาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งให้ความร้อนเพียงชั่วครู่ ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน เพราะต้นฉบับไม่สมบูรณ์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก