"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 64

ขอพระเจ้าทรงลงโทษผู้ใส่ร้ายa

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนอีกบทหนึ่งของผู้ที่ต้องรับความทุกข์จากคนชั่วที่คอยรังแกคนชอบธรรม อย่างไรก็ตาม ผู้ประพันธ์มีความมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงบันดาลให้คนชั่วได้รับความทุกข์ยากที่เขาวางแผนจะให้คนชอบธรรมได้รับ แล้วทุกคนก็จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงควบคุมสถานการณ์ และจะได้สรรเสริญพระองค์ ในฐานะคริสตชนเราคงไม่หวัง และแน่นอนเราคงไม่ต้องการให้พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่วที่เบียดเบียนเราในทันที เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนและแบบฉบับของพระเยซูเจ้า โดยให้อภัยและภาวนาสำหรับผู้ที่ทำร้ายเรา แล้วมอบทุกสิ่งไว้ให้พระเจ้าทรงจัดการเอง

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

 

1ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า ยามข้าพเจ้าคร่ำครวญ

        โปรดทรงปกป้องชีวิตของข้าพเจ้าจากศัตรูที่น่ากลัว

2โปรดทรงซ่อนข้าพเจ้าจากแผนร้ายของคนอธรรม

        จากกลุ่มอันธพาลที่ก่อการร้าย

3เขาลับลิ้นของตนให้คมประดุจมีดดาบ

        กล่าวถ้อยคำด่าแช่งเหมือนยิงลูกธนู

4ยิงจากที่ซุ่มไปยังผู้บริสุทธิ์

        ยิงทันทีโดยไม่กลัว

5เขารวมหัวกันในกิจการชั่วร้าย

        เขาตกลงกันที่จะวางกับดักซ่อนไว้

พูดว่า “ใครจะมาเห็นเรา”

6เขาวางแผนชั่วร้ายและพูดว่า “เราวางแผนอย่างดี

        คนฉลาดย่อมวางแผนได้ลึกล้ำ”b

7แต่พระเจ้าทรงยิงเขาเหล่านั้นด้วยลูกธนูของพระองค์

        เขาเป็นแผลบาดเจ็บขึ้นในทันใด

8ทรงบันดาลให้เขาล้มลงcเพราะลิ้นของเขา

        ทุกคนที่เห็นเขาก็สั่นศีรษะ

9แต่ละคนจะตกใจกลัว

        ประกาศถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ

และเข้าใจพระราชกิจของพระองค์

10ผู้ชอบธรรมจะยินดีในพระยาห์เวห์

        จะลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

ผู้มีใจซื่อตรงจะสรรเสริญพระองค์

 

64 a การพูดใส่ร้ายเปรียบได้กับลูกธนูของคนชั่ว (ข้อ 3) แต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเขาประดุจทรงยิงธนูของพระองค์ (ข้อ 7)

b “คนฉลาดย่อมวางแผนได้ลึกล้ำ” แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า “ภายในของมนุษย์และใจลึก” บางคนจึงแปลว่า “ความคิดในใจมนุษย์นั้นลึกล้ำ”

c “ทรงบันดาลให้เขาล้มลง” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน แปลตามตัวอักษรว่า “เขาทั้งหลายทำให้ลิ้นของตนสะดุดล้มทำร้ายตนเอง”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก