"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 69

คำวอนขอส่วนตัวa

สดด บทนี้เป็นเพลงอ้อนวอนของบุคคลหนึ่งที่กำลังทนทุกข์อย่างสาหัส ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาสัญลักษณ์กล่าวถึงอันตรายที่กำลังคุกคามตนอยู่ เช่น การจมลงในโคลน การถูกกระแสน้ำพัดพา และโดยเฉพาะการถูกผู้อื่นทอดทิ้ง แม้กระทั่งพี่น้องก็ไม่ยอมรับเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวและของชุมชน เขาถูกเยาะเย้ยและถูกปรักปรำ เพราะเขาปฏิบัติศาสนกิจต่อพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ สภาพของผู้ประพันธ์ชวนให้คิดถึงสภาพของประกาศกเยเรมีย์ และของ “ผู้รับใช้พระยาห์เวห์” ใน อสย 53 อย่างไรก็ตาม คำภาวนาของผู้ประพันธ์ยังรวมการขอบพระคุณไว้ด้วย เพราะเขาเชื่อมั่นในพระยุติธรรมและพระเมตตาของพระเจ้า เขาจึงมั่นใจว่าพระองค์จะทรงช่วยเขาให้พ้นอันตราย พันธสัญญาใหม่อ้างข้อความจาก สดด บทนี้หลายครั้ง โดยเฉพาะในเรื่องพระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า เช่น ข้อ 4 ใน ยน 15:25; ข้อ 21 ใน มก 15:23,36// และ ยน 19:29

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง “ดอกลิลี่...” ของกษัตริย์ดาวิด

 

1ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเถิด

        น้ำท่วมขึ้นมาถึงคอแล้วb

2ข้าพเจ้ากำลังจมลงไปในโคลนลึก

        ไม่มีพื้นที่มั่นให้ยืนได้เลย

ข้าพเจ้าจมลงไปในน้ำลึก

        กระแสน้ำกำลังพัดท่วมข้าพเจ้า

3ข้าพเจ้าร้องจนหมดกำลัง คอแหบแห้ง

        ข้าพเจ้าคอยมองหาพระเจ้าจนนัยน์ตาฝ้าฟาง

4ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าโดยไร้เหตุผล

        มีจำนวนมากยิ่งกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพเจ้า

ศัตรูที่พยายามทำลายข้าพเจ้านั้นทรงอำนาจ

        เป็นศัตรูที่พูดเท็จ

ข้าพเจ้าจะต้องคืนสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ได้ฉกชิงมาด้วยหรือ

5ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าโง่เขลาเพียงใด

        ความผิดของข้าพเจ้าไม่อาจซ่อนจากพระองค์ได้

6ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาลc

        ผู้ที่วางใจในพระองค์ไม่ควรต้องอับอายเพราะข้าพเจ้า

ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล

        ผู้ที่แสวงหาพระองค์ไม่ควรจะอับอายเพราะข้าพเจ้า

7ข้าพเจ้าทนรับการสบประมาทเพื่อพระองค์

        รู้สึกอับอายจนไม่กล้ามองหน้าใคร

8กลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับบรรดาพี่น้อง

        เป็นคนต่างถิ่นสำหรับบรรดาบุตรของมารดาข้าพเจ้า

9เพราะความกระตือรือร้นที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญข้าพเจ้า

คำสบประมาทที่เขามุ่งใส่ร้ายพระองค์ตกอยู่เหนือข้าพเจ้า

10ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารจนหมดกำลังd

        กลับได้รับแต่การสบประมาท

11ข้าพเจ้าสวมผ้ากระสอบเป็นการไว้ทุกข์

        แต่กลับเป็นเป้าให้เขาเย้ยหยัน

12ถูกผู้นั่งที่ประตูเมืองนินทา

        เป็นเรื่องน่าขันในบทเพลงของคนขี้เมา

13ดังนั้น ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์ในเวลาที่ทรงโปรดปราน

        ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าด้วยความรักมั่นคงยิ่งใหญ่ของพระองค์

เพราะพระองค์ทรงซื่อสัตย์ในการช่วยให้รอดพ้น

14โปรดทรงดึงข้าพเจ้าขึ้นมาจากโคลนตม

        อย่าทรงปล่อยข้าพเจ้าให้จมลงไป

โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากผู้เกลียดชังข้าพเจ้า

        และจากสายน้ำลึก

15ขออย่าให้กระแสน้ำพัดท่วมข้าพเจ้า

        อย่าให้น้ำลึกกลืนข้าพเจ้าไป

อย่าให้แดนมรณะอ้าปากงับข้าพเจ้าไว้เลย

16ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงตอบข้าพเจ้าเถิด

        เพราะความรักมั่นคงของพระองค์นั้นประเสริฐยิ่ง

พระกรุณาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่

        โปรดผินพระพักตร์มาหาข้าพเจ้าเถิด

17โปรดอย่าทรงเมินพระพักตร์ไปจากผู้รับใช้ของพระองค์

        โปรดทรงตอบข้าพเจ้าโดยเร็วด้วยเถิด เพราะข้าพเจ้ากำลังทุกข์ร้อน

18โปรดเสด็จมาอยู่ใกล้ข้าพเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

        โปรดทรงไถ่กู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรู

19เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า ข้าพเจ้าถูกสบประมาท

        ต้องอับอาย เสียศักดิ์ศรี

พระองค์ทรงรู้จักผู้เบียดเบียนข้าพเจ้าทุกคน

20คำสบประมาททำให้ใจข้าพเจ้าแตกสลายจนหมดกำลังe

        ข้าพเจ้าหวังจะได้รับความเห็นใจ แต่ก็ไร้ประโยชน์

หวังจะได้มีผู้ปลอบใจ แต่ก็มิได้พบแม้แต่คนเดียว

21เขาใส่ยาพิษในอาหารของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ากระหายน้ำ เขาก็ส่งน้ำองุ่นเปรี้ยวมาให้ดื่ม

22ขอให้โต๊ะอาหารของเขาเป็นเหมือนกับดัก

        ขอให้งานเลี้ยงของเขาเป็นเหมือนบ่วงแร้ว

23ขอให้สายตาของเขาฝ้าฟางจนมองอะไรไม่เห็น

        ขอให้หลังของเขาโค้งงออยู่ตลอดไป

24ขอพระองค์ทรงหลั่งพระพิโรธลงเหนือเขา

        ขอให้ความร้อนของพระพิโรธเป็นเสมือนไฟเผาผลาญเขา

25ขอให้ค่ายของเขาถูกทิ้งร้าง

        อย่าให้มีใครมาอาศัยอยู่ในกระโจมของเขาเลย

26เพราะเขาได้เบียดเบียนผู้ที่พระองค์ทรงลงทัณฑ์ไว้แล้ว

        เขาป่าวประกาศfความเจ็บปวดของผู้ที่พระองค์ทรงตีให้บาดเจ็บ

27ขอพระองค์ทรงลงโทษความผิดที่เขาทำซ้ำแล้วซ้ำอีก

        ขออย่าให้เขาได้รับความรอดพ้นที่พระองค์ประทานให้

28ขอทรงลบชื่อของเขาจากทะเบียนแห่งชีวิต

        อย่าให้ชื่อของเขาบันทึกไว้พร้อมกับผู้ชอบธรรม

29แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ขัดสนและมีทุกข์

        ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความรอดพ้นที่พระองค์ประทานปกป้องข้าพเจ้า

30แล้วข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้า

        จะประกาศความยิ่งใหญ่และขอบพระคุณพระองค์

31เพราะการกระทำเช่นนี้จะเป็นที่พอพระทัยพระยาห์เวห์ยิ่งกว่าการถวายโคเพศผู้

        หรือถวายลูกโคที่เขาและกีบเพิ่งงอก

32ท่านทั้งหลายผู้ถ่อมตน จงเห็นและยินดีเถิด

        ท่านทั้งหลายที่แสวงหาพระเจ้า จงมีกำลังใจขึ้นเถิด

33เพราะพระยาห์เวห์ทรงฟังคนยากจน

        พระองค์ไม่ทรงเมินเฉยผู้ถูกจองจำ

34ขอท้องฟ้าและแผ่นดิน ขอทะเลและทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในทะเล

        จงโห่ร้องสรรเสริญพระองค์เถิด

35เพราะพระเจ้าทรงช่วยศิโยนให้รอดพ้น

        และทรงสร้างเมืองทั้งหลายในแคว้นยูดาห์ขึ้นใหม่

ผู้ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับแผ่นดินกลับมาเป็นของตน

36ลูกหลานของผู้รับใช้พระองค์จะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก

        ผู้ที่รักพระนามพระองค์จะได้พำนักอยู่ที่นั่น

 

69 a คริสตชนอธิบายความหมายของเพลงสดุดีบทนี้ว่ากล่าวถึงพระทรมานของพระเมสสิยาห์ เพลงสดุดีบทนี้ประกอบด้วยคำอ้อนวอน 2 สำนวนต่างลีลากัน แต่ละสำนวนประกอบด้วยการบรรยายถึงความทุกข์ ลงท้ายด้วยคำอธิษฐานภาวนา สำนวนแรก (ข้อ 1-6 และ 13-15) เปรียบเทียบความทุกข์กับการถูกกระแสน้ำพัดท่วม (สดด 18:4 เชิงอรรถ e) และการถูกศัตรูข่มเหง (สดด 35 ฯลฯ) สำนวนที่สอง (ข้อ 7-12 และ 16-31) กล่าวถึงความทุกข์ของผู้ถูกเบียดเบียน เพราะความเลื่อมใสศรัทธาในการรับใช้พระเจ้า (ดู สดด 22; อสย 53:10; ยรม 15:15) เพลงสดุดีบทนี้ลงท้ายเป็นคำสรรเสริญของประชาชนทั้งชาติต่อพระเจ้าในข้อ 32-36 (เทียบ สดด 22:27ฯ และ 102:13ฯ)

b แปลตามตัวอักษรว่า “ถึงวิญญาณของข้าพเจ้า”

c แปลตามตัวอักษรว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์จอมจักรวาล”

d แปลตามตัวอักษรว่า “ข้าพเจ้าร้องไห้ด้วยการจำศีลอดอาหารของข้าพเจ้า”

e แปลโดยคาดคะเน

f “ป่าวประกาศ” แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บอกเล่า”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก