"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 90

ความอ่อนแอของมนุษย์a

เพลงสดุดีบทนี้ก็อยู่ในประเภท “คำอ้อนวอนของชุมชน” เช่นเดียวกัน ต่างกันที่ว่าไม่ใช่บทภาวนาสำหรับโอกาสที่ประชาชนประสบความพ่ายแพ้สงครามหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื้อหาของบทเพลงเป็นการพิจารณาคำนึงถึงความอนิจจังของมนุษย์ซึ่งมีชีวิตอยู่ไม่นาน และยังควรจะได้รับโทษจากพระเจ้าเพราะบาปที่ได้ทำ สภาพนี้ช่างตรงข้ามกับลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดรและทรงพระอานุภาพหาขอบเขตมิได้ การพิจารณาเช่นนี้อยู่ในลีลาของวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณ เมื่อผู้ประพันธ์เพลงสดุดีเตือนใจประชาชนให้คำนึงถึงความอนิจจังของชีวิต เขามีเจตนาที่จะสอนให้ทุกคนมี “จิตใจปรีชาฉลาด” คือรู้จักดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติของพระเจ้านั่นเอง

คำภาวนา ของโมเสส ผู้รับใช้พระเจ้าb

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้าทั้งหลายc

        มาทุกยุคทุกสมัย

2ก่อนภูเขาจะเกิด

        ก่อนแผ่นดินและโลกจะถือกำเนิดขึ้นมา

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

        ทรงดำรงอยู่ตลอดไป

3พระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นฝุ่นดิน

        โดยตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงกลับไปเถิด”

4ใช่แล้ว หนึ่งพันปีสำหรับพระองค์

        ก็เหมือนวันวานที่เพิ่งผ่านไป

เหมือนการเฝ้ายามเพียงยามเดียวเวลากลางคืน

5พระองค์ทรงบันดาลให้ชีวิตจบลงเหมือนจมน้ำ

        สั้นเหมือนความฝันในยามเช้า เหมือนต้นหญ้าที่งอกขึ้น

6ในยามเช้าต้นหญ้าเติบโตขึ้นและออกดอก

        ในยามเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวแห้ง

7ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกพระพิโรธของพระองค์ทำลาย

        มีความหวาดกลัวเพราะความกริ้วของพระองค์

8พระองค์ทรงวางความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เฉพาะพระพักตร์

        ทรงวางการกระทำเร้นลับของข้าพเจ้าในแสงสว่างแห่งพระพักตร์พระองค์

9ถูกแล้ว ทุกวันของข้าพเจ้าทั้งหลายผ่านไปเพราะพระพิโรธของพระองค์

        ปีของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงเหมือนลมหายใจเฮือกเดียวd

10ช่วงอายุชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายยาวนานเจ็ดสิบปี

        อาจจะถึงแปดสิบสำหรับผู้ที่แข็งแรง

แต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยและความกังวล

        วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็จากไป

11ผู้ใดจะรู้ถึงอานุภาพแห่งพระพิโรธของพระองค์

        และรู้ถึงความกริ้ว เพื่อจะได้ยำเกรงพระองค์อย่างเหมาะสม

12โปรดทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จักนับวันแห่งชีวิตได้ถูกต้อง

        เพื่อจะได้มีจิตใจปรีชาฉลาดe

13ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จกลับมาเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องรอคอยอีกนานเพียงใด

        โปรดทรงสงสารบรรดาผู้รับใช้พระองค์เถิดf

14ทุกยามเช้าโปรดประทานความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างเต็มเปี่ยม

        ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้โห่ร้องด้วยความเบิกบานและยินดีตลอดชีวิต

15ขอพระองค์ประทานความยินดีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

        นานเท่ากับเวลาที่พระองค์ทรงบันดาลให้ได้รับความทุกข์ยาก

เท่ากับปีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องประสบความเลวร้าย

16โปรดสำแดงให้ผู้รับใช้พระองค์เห็นพระราชกิจของพระองค์

        ให้ลูกหลานของเขาได้เห็นความรุ่งเรืองของพระองค์

17ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดปรานข้าพเจ้า

        ขอพระองค์ประทานให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทำสำเร็จไป

ขอให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทำมีความมั่นคงg

 

90 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาของผู้มีปรีชาคนหนึ่งที่รู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดี เขาอ้างถึง ปฐก โยบ และ ฉธบ คำนึงถึงความอ่อนแอของมนุษย์ และคิดว่าชีวิตมนุษย์ไม่ยืนยาวนัก และบาปยิ่งทำให้ชีวิตนั้นสั้นลงไปอีก

b เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทเดียวที่อ้างว่าโมเสสเป็นผู้แต่ง อาจเป็นเพราะมีข้อความที่ชวนให้คิดถึง ปฐก และ ฉธบ 32

c “แหล่งลี้ภัย” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ที่อาศัย”

d “ลมหายใจเฮือกเดียว” สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคว่า “เหมือนแมงมุม”

e การตระหนักถึงความอ่อนแอของมนุษย์นำไปสู่ปรีชาญาณซึ่งมาจาก “ความยำเกรงพระเจ้า” (สภษ 1:7 เชิงอรรถ a)

f ในข้อ 14-17 คำรำพึงภาวนาเกี่ยวกับสภาพชีวิตของมนุษย์แต่ละคนถูกนำไปใช้กับชะตากรรมของอิสราเอลทั้งชาติ

g สองบรรทัดสุดท้ายที่เหมือนกันอาจเป็นการคัดลอกซ้ำ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก