"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 113

พระเจ้าทรงพระกรุณาต่อผู้ต่ำต้อยa

        ชาวยิวเรียก สดด 113-118 ว่า “เพลงฮัลเลล” เพลงสดุดีชุดนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะใช้ในวันฉลองสำคัญสามวันตามปฏิทินของชาวยิว คือสมโภชปัสกา เปนเตกอสเต และเทศกาลอยู่เพิง (เทียบ มธ 26:30; มก 14:26) สดด 113 เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุด พระองค์ประทับในสวรรค์และบนแผ่นดิน พระองค์ทรงสนพระทัยต่อคนยากจนขัดสน และทรงยกเขาขึ้นมาจากความต่ำต้อยน่าสงสารให้มีเกียรติ (เทียบ ลก 1:46-55) พระเจ้าองค์นี้เองทรงให้พระบุตรรับธรรมชาติมนุษย์ ทรงลงมาจากสวรรค์เพื่อยกธรรมชาติมนุษย์ให้พ้นจากความน่าสมเพช และได้รับเกียรติเป็นบุตรพระเจ้า (เทียบ ฟป 2:6-11; ยก 2:5)

1อัลเลลูยา

ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระยาห์เวห์เอ๋ย จงสรรเสริญพระองค์เถิด

        จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์

2ขอพระนามพระยาห์เวห์

        จงได้รับการถวายพระพรบัดนี้และตลอดไป

3ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตก

        ขอพระนามพระยาห์เวห์จงได้รับการสรรเสริญ

4พระยาห์เวห์ทรงสูงส่งเหนือนานาชาติ

        พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์สูงสุดเหนือสวรรค์

5ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

        พระองค์ประทับบนพระบัลลังก์ในที่สูง

6แต่ทรงน้อมพระองค์ทอดพระเนตรลงมายังสวรรค์และแผ่นดิน

7ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากฝุ่นดิน

        ทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขยะ

8เพื่อให้เขานั่งร่วมกับบรรดาเจ้านาย

        กับเจ้านายแห่งประชากรของพระองค์

9ทรงโปรดให้หญิงที่เป็นหมันbได้นั่งอยู่ในบ้าน

        เป็นมารดาที่มีความสุขเพราะมีบุตร

อัลเลลูยาc

113 a เพลงสดุดีบทนี้เริ่มเพลงสดุดีชุด “ฮัลเลล” (สดด 113-118) ซึ่งชาวยิวใช้ขับร้องในงานสมโภชต่างๆ รวมทั้งในงานเลี้ยงอาหารค่ำปัสกา (ดู มธ 26:30 //)

b “หญิงที่เป็นหมัน” เช่นนางซาราห์ (ปฐก 16:1; 17:15-21; 18:9-15; 21:1-7) และนางฮันนาห์ (1 ซมอ 1-2)

c ต้นฉบับภาษากรีกและสำนวนแปลโบราณหลายฉบับละคำ “อัลเลลูยา” ที่นี่ และนำไปใส่ไว้ในข้อแรกของ สดด บทต่อไป (สดด 114)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก