"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 124

พระยาห์เวห์ทรงช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นa

          สดด บทนี้เป็นเพลงที่ชุมชนใช้ขับร้องขอบพระคุณพระเจ้า เราบอกไม่ได้ว่าแต่งขึ้นในโอกาสใด ภาษาที่ใช้ชวนให้คิดว่าแต่งขึ้นในสมัยหลังเนรเทศแน่ๆ อย่างไรก็ตาม สดด บทนี้เป็นเพลงสดุดีซึ่งเหมาะกับพิธีกรรมขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงปกป้องประชากรของพระองค์ตลอดมาในประวัติศาสตร์ของเขา เมื่อใช้ สดด บทนี้ในการอธิษฐานภาวนา คริสตชนจะต้องขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับความคุ้มครองที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า จะทรงปกป้องพระศาสนจักรไว้ตราบจนสิ้นพิภพ ไม่ให้ศัตรูเอาชนะพระศาสนจักรได้ (เทียบ มธ 16:18; 28:20)

เพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ดาวิด

1ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา

        อิสราเอลจงพูดเถิดว่าb

2ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา

        เมื่อมีคนเข้าจู่โจมเรา

3เขาคงจะกลืนเราทั้งเป็นแล้ว

        เพราะเขาโกรธเราราวกับไฟไหม้

4น้ำก็คงพัดพาเราไป

        สายธารคงไหลท่วมเรา

5กระแสน้ำที่เชี่ยวกราก

        คงไหลท่วมเราแล้ว

6ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

        ที่มิได้ทรงปล่อยให้เราตกเป็นเหยื่อให้ฟันของคนเหล่านั้นขบเคี้ยว

7เราหนีรอดไปได้เหมือนนก

        ที่หลุดจากตาข่ายของนายพราน

ตาข่ายฉีกขาด

        เราจึงหลุดรอดไปได้

8เราได้รับความช่วยเหลือจากพระนามพระยาห์เวห์

        ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน

 

124 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือให้พ้นจากภยันตราย ผู้ประพันธ์ใช้ภาพของไฟ น้ำเชี่ยว และตาข่ายของนายพรานเป็นการเปรียบเทียบกับอันตรายที่พระเจ้าทรงช่วยให้พ้น

b “อิสราเอลจงพูดเถิดว่า” เป็นคำเชิญชวนผู้ร่วมพิธีให้ขับร้องประโยคนี้ซ้ำเป็นเหมือนบทสร้อย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก