"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 127

ความวางใจในพระญาณเอื้ออาทรa

สดด บทนี้เป็นเพลงสดุดีประเภทปรีชาญาณที่สอนว่า ความสำเร็จในการประกอบกิจการ หรือการที่สามีภรรยาจะมีบุตรสืบสกุลนั้นไม่เป็นผลจากความพยายามของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นของประทานจากพระเจ้า สดด บทนี้มิได้ต่อต้านความพยายามหรือการงานของมนุษย์เลย เพียงแต่ประณามท่าทีโอหังของมนุษย์ ที่คิดว่าตนจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า โลกปัจจุบันของเราอยู่ในอันตรายที่จะลืมความจริงประการนี้ และคิดว่ามนุษย์เรามีความสามารถพอที่จะสร้างบ้านเมือง และสร้างครอบครัวของตนหรือของนานาชาติได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า ความตั้งใจเช่นนี้จะเป็นจริงไปไม่ได้ ถ้ามนุษย์ไม่เคารพกฎของพระเจ้า และให้กฎนี้ควบคุมกิจการต่างๆ ของตน คริสตชนจึงมีพันธะที่จะดำเนินชีวิตเป็นแบบฉบับแก่โลก เพื่อเตือนให้ระลึกถึงความจริงประการนี้

บทเพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ซาโลมอน

1ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ทรงสร้างบ้าน

        ช่างก่อสร้างก็ทำงานไร้ผล

หากพระยาห์เวห์ไม่ทรงพิทักษ์รักษานครไว้

        ยามที่เฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่า

2ไม่มีประโยชน์ใดที่ท่านทั้งหลายจะรีบตื่นแต่เช้ามืด

        เข้านอนเวลาดึก

และทำมาหากินด้วยความเหน็ดเหนื่อย

        พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ทรงรักb แม้เขากำลังหลับ

3บุตรเป็นมรดกที่พระยาห์เวห์ประทานให้

        บุตรหลานเป็นบำเหน็จรางวัลจากพระองค์

4บุตรที่เกิดมาเมื่อบิดายังหนุ่ม

        เป็นเสมือนลูกธนูในมือของนักรบ

5บุรุษที่มีลูกธนูเต็มแล่งเช่นนี้ย่อมเป็นสุข

        เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อต้องแก้คดีกับคู่ความในศาลc

 

127 a ถ้าพระเจ้าไม่ทรงช่วยเหลือ มนุษย์จะตรากตรำทำงานสักเท่าใดก็ไร้ผล อาหารประจำวันและลูกหลานล้วนเป็นของประทานจากพระเจ้าทั้งสิ้น

b “ผู้ที่ทรงรัก” อาจหมายถึงกษัตริย์ซาโลมอน (เทียบ 2 ซมอ 12:25) ดังที่คำขึ้นต้นสันนิษฐานว่า สดด บทนี้เป็นของกษัตริย์ซาโลมอน

c “ในศาล” แปลตามตัวอักษรว่า “ที่ประตูเมือง” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองมาชุมนุมกันเพื่อพบปะและประกอบธุรกิจต่างๆ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก