"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 135

เพลงสรรเสริญพระเจ้าa

          สดด บทนี้เป็นเพลงใช้ในพิธีกรรมเพื่อสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งปรากฏในการเนรมิตสร้าง และในพระราชกิจยิ่งใหญ่ที่ทรงกระทำ เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ในการอพยพและเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน บรรดารูปเคารพของนานาชาติล้วนเป็นผลงานที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ต่างกับพระเจ้าของอิสราเอลโดยสิ้นเชิง บรรดารูปเคารพเหล่านี้จึงช่วยผู้นมัสการให้รอดพ้นไม่ได้ คริสตชนจำนวนไม่น้อยทุกวันนี้ถูกประจญให้วางใจในรูปเคารพของโลกสมัยใหม่ แทนที่จะวางใจในพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาของพระเยซูคริสตเจ้า ความเชื่อที่แสดงออกใน สดด บทนี้น่าจะเป็นพลังบันดาลใจสำหรับเราทุกคน

1อัลเลลูยา

จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์เถิด

        ท่านทั้งหลายผู้รับใช้พระยาห์เวห์ จงสรรเสริญพระองค์

2ท่านผู้คอยปรนนิบัติรับใช้อยู่ในบ้านของพระยาห์เวห์

        ในท้องพระโรงแห่งบ้านของพระเจ้าของเรา

3จงสรรเสริญพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์พระทัยดี

        จงสดุดีพระนามพระองค์ เพราะพระนามนั้นน่ารัก

4ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ทรงเลือกยาโคบ

        ทรงสงวนอิสราเอลไว้เป็นสมบัติส่วนพระองค์

5ข้าพเจ้ารู้ว่าพระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่

        องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่เทพเจ้าทั้งหลาย

6พระยาห์เวห์ทรงปรารถนาสิ่งใดก็ทรงกระทำ

        ในท้องฟ้า บนแผ่นดิน ในทะเล และในที่ลึกของมหาสมุทร

7พระองค์ทรงเรียกหมู่เมฆให้ขึ้นมาจากสุดปลายแผ่นดิน

        ทรงทำให้สายฟ้าแลบมาก่อนสายฝน

ทรงนำลมออกมาจากท้องพระคลังของพระองค์

8พระองค์ทรงสังหารบุตรคนแรกของอียิปต์

        ทั้งของคนและของสัตว์

9อียิปต์เอ๋ย พระองค์ทรงส่งเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์เข้าสู่ใจกลางของท่าน

        เพื่อลงโทษกษัตริย์ฟาโรห์และบรรดาข้าราชบริพาร

10พระองค์ทรงทำลายชนหลายชาติ

        ทรงสังหารกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจหลายพระองค์

11สิโหน กษัตริย์ของชาวอาโมไรต์

        และโอก กษัตริย์ของแคว้นบาชาน รวมทั้งกษัตริย์ทั้งหลายแห่งคานาอัน

12แล้วประทานแผ่นดินของเขาเหล่านี้ให้เป็นมรดก

        เป็นมรดกแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์

13ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระนามพระองค์ดำรงอยู่ตลอดกาล

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ประชาชนทุกยุคทุกสมัยจะระลึกถึงพระองค์

14ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ทรงปกป้องสิทธิของประชากรของพระองค์

        และทรงสงสารบรรดาผู้รับใช้พระองค์

15รูปเคารพของนานาชาติทำด้วยเงินและทองคำ

        สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์

16รูปเหล่านี้มีปาก แต่พูดไม่ได้

        มีตา แต่มองไม่เห็น

17มีหู แต่ไม่ได้ยินสิ่งใด

        และไม่มีลมหายใจออกจากปาก

18ขอให้ผู้สร้างรูปเคารพเหล่านี้

        และทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านี้เป็นเหมือนรูปที่เขาสร้าง

19พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

        พงศ์พันธุ์อาโรนเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

20พงศ์พันธุ์เลวีเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

        ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์ จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด

21ขอพระยาห์เวห์ทรงได้รับการถวายพระพรจากศิโยน

        พระองค์ผู้ทรงพำนักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มb

อัลเลลูยาc

 

135 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญ แต่งขึ้นโดยจดจำหรือยืมข้อความมาจากเพลงสดุดีบทอื่นๆ หรือหนังสืออื่นๆ ของพระคัมภีร์

b ข้อสุดท้ายนี้มีลักษณะเป็นบทสร้อยลงท้ายเพลงสรรเสริญ

c “อัลเลลูยา” ต้นฉบับภาษากรีกเขียนคำนี้ไว้ต้น สดด 136

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก