"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 140

คำวอนขอให้พ้นจากคนชั่วร้าย

สดด บทนี้เป็นตัวอย่างของเพลงสดุดีอ้อนวอนที่ผู้ประพันธ์วอนขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากศัตรู ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาที่ใช้กันเป็นสูตรบรรยายถึงความทุกข์ที่ได้รับ เราจึงไม่อาจบอกได้ว่าเขาอยู่ในสภาพการณ์อย่างไรแน่ อาจจะเป็นการดีถ้าจะเข้าใจว่า สดด บทนี้กล่าวถึงประสบการณ์ขมขื่นของประชากรอิสราเอล เมื่อถูกชนต่างชาติเบียดเบียนข่มเหงตลอดเวลาในอดีต ประวัติของพระศาสนจักรและของคริสตชนแต่ละคนก็เป็นเช่นนี้บ่อยๆ เพราะฉะนั้น เพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นคำภาวนาของคริสตชนได้อย่างดี

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคนชั่วร้าย

        โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าให้พ้นจากคนที่ใช้ความรุนแรง

2เขาวางแผนชั่วร้ายในใจ

        ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาททุกวัน

3ลิ้นของเขาแหลมคมคล้ายลิ้นงู

        พิษร้ายของงูเห่าอยู่ใต้ริมฝีปากของเขา

                                                               (พักครู่หนึ่ง)

4ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงพิทักษ์ข้าพเจ้าไว้ให้พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย

        โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าให้พ้นจากคนที่ใช้ความรุนแรง

เขาวางแผนทำให้ข้าพเจ้าสะดุดล้ม

5คนเย่อหยิ่งซ่อนบ่วงแร้วดักข้าพเจ้า

        ขึงเชือกและตาข่ายวางกับดักไว้จับข้าพเจ้าริมทางเดินa

                                                               (พักครู่หนึ่ง)

6ข้าพเจ้าทูลพระยาห์เวห์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า”

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังเสียงวอนขอของข้าพเจ้า

7ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงเป็นพละกำลังที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

ทรงปกป้องศีรษะข้าพเจ้าในวันสู้รบ

8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงโปรดให้คนชั่วร้ายได้รับตามที่ต้องการ

        ขออย่าทรงปล่อยให้แผนการของเขาประสบความสำเร็จ

                                                               (พักครู่หนึ่ง)

9ขออย่าให้ผู้ที่รุมล้อมข้าพเจ้ายกศีรษะขึ้นb

        ขอให้ความชั่วร้ายจากริมฝีปากของเขาตกอยู่กับเขาเถิด

10ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ถ่านที่ลุกเป็นไฟตกเหนือเขาดังสายฝนc

        ขอทรงเหวี่ยงเขาลงไปในเหวลึก จนเขาลุกขึ้นไม่ได้

11ขออย่าให้คนที่ใส่ร้ายผู้อื่นdอยู่อย่างมั่นคงบนแผ่นดิน

        ความชั่วร้ายจงตามล่าคนที่ใช้ความรุนแรงจนพินาศ

12ข้าพเจ้ารู้ว่าพระยาห์เวห์จะประทานความยุติธรรมแก่ผู้ขัดสน

        และจะทรงป้องกันคนยากจนให้หลุดพ้นคดี

13ถูกต้องแล้ว ผู้ชอบธรรมจะสรรเสริญพระนามพระองค์

        ผู้สุจริตจะดำรงชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

 

140 a กลอุบายของคนชั่วร้ายเปรียบได้กับเครื่องดักต่างๆ ที่นายพรานใช้ดักสัตว์

b “ยกขึ้น” คำนี้ในต้นฉบับภาษาฮีบรูอยู่ที่ปลายข้อ 8 แต่เราแปลตามต้นฉบับภาษากรีกให้ติดกับคำ “ศีรษะ” ซึ่งเป็นกรรม

c ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d “คนที่ใส่ร้ายผู้อื่น” แปลตามตัวอักษรว่า “คนของลิ้น”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก