"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 144 (Vg 143)

คำภาวนาขอชัยชนะa

เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้ ชวนให้คิดถึงพิธีกรรมที่พระราชาในฐานะจอมทัพของประชากรอิสราเอลวอนขอพระเจ้าก่อนจะทรงยาตราทัพออกไปทำสงคราม หรือเมื่อเสด็จกลับมาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ จะสังเกตเห็นได้ชัดว่า สดด บทนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก สดด 18 อย่างมาก เพลงสดุดีทั้งสองบทอาจใช้ในโอกาสเดียวกัน ภาคหลังของ สดด บทนี้แสดงความปรารถนาของพระราชาที่จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ ในสมัยที่อิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองอีกต่อไป สดด บทนี้คงได้รับความหมายเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ แสดงความหวังถึงอนาคตรุ่งเรืองของอิสราเอล เราคริสตชนเข้าใจว่าความหวังดังกล่าวสำเร็จเป็นความจริงแล้วในองค์พระคริสตเจ้า

ของกษัตริย์ดาวิด

1ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ หลักศิลาของข้าพเจ้า

        พระองค์ทรงฝึกมือข้าพเจ้าเพื่อทำสงคราม

ทรงฝึกนิ้วข้าพเจ้าเพื่อต่อสู้

2พระองค์ทรงเป็นความรักมั่นคง

        และป้อมปราการของข้าพเจ้า

ทรงเป็นที่มั่นที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

        ทรงเป็นโล่กำบังที่ข้าพเจ้าเข้ามาลี้ภัย

พระองค์ทรงปราบประชากรทั้งหลายbให้มาอยู่ใต้อำนาจข้าพเจ้า

3ข้าแต่พระยาห์เวห์ มนุษย์เป็นผู้ใดที่พระองค์จะต้องทรงเฝ้าดูแล

        บุตรแห่งมนุษย์เป็นผู้ใดที่พระองค์ทรงคำนึงถึง

4มนุษย์เป็นเหมือนลมหายใจเฮือกเดียว

        วันของเขาผ่านไปเหมือนเงา

5ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงเอียงท้องฟ้าและเสด็จลงมา

        ทรงสัมผัสภูเขาทั้งหลาย ภูเขาเหล่านั้นก็จะพ่นควันออกมา

6โปรดทรงส่งสายฟ้ามาบันดาลให้บรรดาศัตรูกระจัดกระจายไป

        โปรดทรงยิงธนู แล้วเขาจะหนีกระเจิงไป

7โปรดทรงยื่นพระหัตถ์ลงมาจากเบื้องบน

        ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกระแสน้ำ

ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนต่างด้าว

8ปากของเขาพูดแต่คำเท็จ

        เขายกมือขวาขึ้นสาบานเท็จ

9ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะขับร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์

        ข้าพเจ้าจะเล่นพิณสิบสายบรรเลงเพลงถวายพระองค์

10พระองค์ประทานชัยชนะแก่บรรดากษัตริย์

        ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้พระองค์ให้รอดพ้นc

11ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคมดาบร้ายกาจ

        โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของคนต่างด้าว

ปากของเขาพูดแต่คำเท็จ

        เขายกมือขวาขึ้นสาบานเท็จ

12ขอให้บุตรชายของเราเป็นประดุจต้นไม้

        ที่เติบโตอย่างดีในวัยเยาว์

ขอให้บุตรหญิงของเราเป็นประดุจเสาหินสง่างามd

        ซึ่งแกะสลักไว้ที่มุมพระราชวัง

13ขอให้ยุ้งฉางของเราเต็มเปี่ยม

       มีธัญญาหารทุกชนิดเก็บไว้

ขอให้ฝูงแพะแกะของเราทวีจำนวนเป็นพันเป็นหมื่น

        อยู่ในทุ่งหญ้าของเรา

14ขอให้ฝูงสัตว์ของเราอ้วนพีแข็งแรง

        อย่าให้มีการเจาะกำแพงเมืองและการจู่โจม

อย่าให้มีเสียงคร่ำครวญในลานสาธารณะของเราเลย

15ประชากรที่รับพระพรเช่นนี้ย่อมเป็นสุข

        ประชากรที่พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาย่อมเป็นสุข

144 a เพลงสดุดีบทนี้แบ่งได้เป็น 2 ภาค ภาคแรก (ข้อ 1-11) เป็นคำภาวนาในพิธีกรรมสำหรับกษัตริย์ มีความคิดคล้ายกับ สดด 18 และบทอื่นๆ อีกหลายบท ภาคที่สอง (ข้อ 12-15) เป็นความคิดใหม่ที่บรรยายความรุ่งเรืองในสมัยของพระเมสสิยาห์

b “ประชากรทั้งหลาย” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูและกรีกว่า “ประชากรของข้าพเจ้า” สำนวนแปลโบราณคงได้เปลี่ยน “ประชากรของข้าพเจ้า” ให้เป็น “ประชากรทั้งหลาย” เพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นว่ากษัตริย์ดาวิดคือผู้อธิษฐาน สดด บทนี้

c “ดาวิดผู้รับใช้พระองค์” สำนวน “ดาวิดผู้รับใช้ของเรา(พระยาห์เวห์)” จะเป็นสมญานามของพระเมสสิยาห์ (ยรม 33:21; อสค 34:23-24; 37:24)

d “เสาหินสง่างาม” คงหมายถึงรูปปั้นผู้หญิงที่ใช้เป็นเสาค้ำคานหลังคาไว้ (caryatid)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก