"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 145 (Vg 144)

เพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์a

          สดด บทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลตลอดนิรันดร เขียนขึ้นในแบบกลบทอักษร แต่ละข้อเริ่มต้นด้วยพยัญชนะภาษาฮีบรูเรียงตามลำดับเหมือน สดด 9-10; 25; 119 ความคิดหลักใน สดด บทนี้คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และความดีของพระองค์ในการเนรมิตสร้างสรรพสิ่ง มนุษย์จะต้องประกาศความยิ่งใหญ่และความดีนี้ต่อๆ ไปทุกยุคทุกสมัย พระเยซูเจ้าทรงสำแดงให้เรารู้จักพระอานุภาพและความดีของพระเจ้า และทรงสรรเสริญพระบิดา (มธ 11:25) จดหมายถึงชาวเอเฟซัสเริ่มด้วยรายการยืดยาวของพระพรที่คริสตชนได้รับในองค์พระคริสตเจ้า คริสตชนทุกคนจึงต้องตอบสนองโดยสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์โดยไม่หยุดยั้ง (เทียบ อฟ 1:3-14)

เพลงสรรเสริญ ของกษัตริย์ดาวิด

อาเลฟ  1ข้าแต่พระเจ้า พระราชาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเทิดพระเกียรติพระองค์

                   และจะถวายพระพรแด่พระนามพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์

เบท     2ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์ทุกวัน

                   จะสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์

กีเมล   3พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรจะได้รับการสรรเสริญอย่างยิ่ง

                   ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินกว่าจะหยั่งรู้ได้

ดาเลท 4คนยุคหนึ่งประกาศพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกยุคหนึ่งรู้     

                   เขาจะเล่าถึงพระราชกิจที่ทรงอานุภาพของพระองค์

เฮ       5ข้าพเจ้าจะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเกียรติรุ่งโรจน์                     

และคำนึงถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์

วาว     6เขาจะพูดถึงพระอานุภาพน่าสะพรึงกลัวของพระองค์

                   และข้าพเจ้าจะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ซาอิน   7เขาจะเปิดเผยความดีล้นเหลือของพระองค์ให้ทุกคนระลึกถึง

                   เขาจะโห่ร้องสรรเสริญความเที่ยงธรรมของพระองค์

เคท     8พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระเมตตากรุณา

                   กริ้วช้าและทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม

เตด     9พระยาห์เวห์ทรงพระทัยดีต่อทุกคน

                   ความอ่อนโยนของพระองค์ครอบคลุมสิ่งสร้างทั้งมวล

โยด     10ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้สิ่งสร้างทั้งมวลสรรเสริญพระองค์

                   ขอให้ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์

คัฟ      11เขาจะพูดถึงพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระอาณาจักรของพระองค์

                   และเล่าถึงพระอานุภาพของพระองค์

ลาเมด  12บุตรแห่งมนุษย์จะได้รู้ถึงพระอานุภาพของพระองค์b

                   พระสิริรุ่งโรจน์และความรุ่งเรืองแห่งพระอาณาจักรของพระองค์

เมม     13พระอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ตลอดไป

                   อำนาจปกครองของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัย

(นูน)    พระยาห์เวห์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทุกถ้อยคำของพระองค์

                   ทรงความรักมั่นคงในพระราชกิจทั้งหลายc

ซาเมค  14พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนทุกคนที่กำลังจะล้ม

                   และทรงพยุงทุกคนที่ล้มให้ลุกขึ้น

อายิน   15นัยน์ตาของทุกคนมองไปที่พระองค์ด้วยความหวัง

                   และพระองค์ประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายตามเวลา

เป       16พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์

                   ประทานอาหารให้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลได้กินจนอิ่ม

ซาเด    17พระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรมในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์

                   ทรงความรักมั่นคงในพระราชกิจทั้งหลาย

โฆฟ    18พระยาห์เวห์ประทับอยู่ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์

                   ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริง

เรช     19พระองค์ทรงตอบสนองความปรารถนาของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์

                   ทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและทรงช่วยเขาให้รอดพ้น

ชิน      20พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์ทุกคนที่รักพระองค์

                   แต่ทรงทำลายคนอธรรมทุกคน

เตา     21ปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์

                   สิ่งสร้างทั้งหลายจงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดไปเป็น

                   นิตย์

 

145 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นกลบทอักษร โดยแต่ละข้อเริ่มด้วยตัวอักษรภาษาฮีบรูเรียงตามลำดับ (อาเลฟ-เบท-กีเมล ฯลฯ) ส่วนเนื้อหานั้นผู้แต่งเก็บเอามาจากเพลงสดุดีบทต่างๆ

b “ของพระองค์” ที่นี่และคำสุดท้ายในข้อนี้ แปลตามต้นฉบับภาษากรีก (อยู่ในบุรุษที่ 2) ต้นฉบับภาษาฮีบรูอยู่ในบุรุษที่ 3 (“ของพระองค์” เหมือนกัน)

c ข้อที่เริ่มด้วยอักษร “นูน” นี้ขาดไปในต้นฉบับภาษาฮีบรู แต่มีในสำนวนแปลโบราณทุกฉบับ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก