"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 148

จักรวาลสรรเสริญพระเจ้าa

          ใน สดด บทนี้ ผู้ประพันธ์เชิญชวนสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งบนท้องฟ้าและบนแผ่นดิน ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตให้สรรเสริญพระเจ้า อิสราเอลซึ่งเป็นประชากรที่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดจะต้องเป็นผู้นำในการสรรเสริญนี้ บัดนี้ คริสตชนได้รับเกียรติให้เป็นประชากรอิสราเอลใหม่ จึงต้องรับหน้าที่นี้เป็นของตนด้วย

1อัลเลลูยา

ทุกสิ่งในสวรรค์ จงสรรเสริญพระยาห์เวห์

        สรรพสิ่งในที่สูงสุด จงสรรเสริญพระองค์เถิด

2ทูตสวรรค์ทั้งหลาย จงสรรเสริญพระองค์

        พลโยธาทั้งหลายแห่งสวรรค์ จงสรรเสริญพระองค์เถิด

3สุริยันและจันทรา จงสรรเสริญพระองค์

        ดวงดาวพราวแสงทั้งหลาย จงสรรเสริญพระองค์เถิด

4ท้องฟ้าชั้นสูงสุด จงสรรเสริญพระองค์

        น่านน้ำเหนือท้องฟ้า จงสรรเสริญพระองค์เถิด

5ทุกสิ่งเหล่านี้ จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์b

        เพราะทรงบัญชาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมา

6พระองค์ทรงตั้งทุกสิ่งไว้ให้มั่นคงอยู่เป็นนิตย์

        ทรงกำหนดกฎไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

7ทุกสิ่งในแผ่นดิน จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด

        สัตว์ประหลาดและห้วงน้ำลึกในท้องทะเล

8ทั้งไฟและลูกเห็บ หิมะและหมอก

        ลมพายุซึ่งปฏิบัติตามพระวาจา

9ภูเขาและเนินทั้งหลาย

        ต้นไม้ผลและสนสีดาร์ทุกต้น

10สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง

        รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานและนกมีปีกทั้งหลาย

11บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินและชนชาติทั้งหลาย

        บรรดาเจ้านายและผู้ปกครองแผ่นดิน

12บรรดาคนหนุ่มและหญิงสาว

        คนชรา รวมทั้งเด็ก

13จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์

        เพราะพระนามพระองค์เท่านั้นสูงส่ง

ความรุ่งเรืองของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินและท้องฟ้า

14พระองค์ทรงยกประชากรของพระองค์ให้ทรงอำนาจ

เป็นที่สรรเสริญของบรรดาผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

 คือลูกหลานแห่งอิสราเอลcประชากรที่ใกล้ชิดกับพระองค์

อัลเลลูยา

148 a ในเพลงสดุดีบทนี้ สวรรค์ แผ่นดินและสิ่งสร้างทั้งมวลได้รับเชิญมาร่วมเสียงสรรเสริญพระยาห์เวห์ผู้ทรงกอบกู้ประชากรที่ทรงเลือกสรร ชาวอิสราเอลขับร้องเพลงสดุดีบทนี้ทุกเช้า

b ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “เพราะพระองค์ตรัสสิ่งใด ก็เป็นไปตามนั้น” จาก สดด 33:9ก

c ตรงนี้และ สดด 103:7 เป็นเพียง 2 กรณีที่ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีใช้สำนวน “ลูกหลานแห่งอิสราเอล” ซึ่งในสมัยหลังเนรเทศจะเป็นสำนวนที่ใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะในหนังสือ “สารบบที่สอง” และข้อเขียนของตำนานสงฆ์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก